изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2018-11-14 @ 09:32 EET
ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ    
Новини Обекти на ВиК Добрич ще останат без ток поради натрупани задължения.  Дългът на водното дружество е над 3,7 милиона лева

Електрозахранването на обекти на Водоснабдяване и канализация ЕООД, град Добрич, ще бъде прекъснато, поради натрупани стари задължения за консумирана електроенергия. Дългът на водното дружество към електрораз-пределителната компания достигна над 3,7 милиона лева, които заедно с теку-щите им сметки надхвърлят  5 милиона лева.
През последните месеци са проведени многобройни срещи, включително и с представители на Министерството на регионалното развитие и благоуст-ройството (МРРБ), а за проблема е алармирана и Държавната комисия за енер-гийно и водно регулиране (ДКЕВР), но без резултат. Дългът постоянно нараства. Компанията е принудена да пристъпи към прекъсване на електрозахранването на обекти на водното дружество, което, за съжаление, ще доведе до нарушава-не на нормалното водоподаване в Добрич.
Първоначално прекъсването на електрозахранването ще се извърши по следния график:
•    на 13.09.2012г. от 00:00 часа до 24:00часа
•    на 18.09.2012г. от 00:00 часа до 24:00часа
•    на 20.09.2012г. от 00:00 часа до 24:00часа
Компанията се ангажира електрозахранването на ВиК Добрич да бъде възстановено веднага след погасяване на задълженията на дружеството.
„Разбираме, че спирането на електрозахранването ще причини сериозни неудобства на хората в Добрич и затова използвахме всички други начини за решаване на проблема, преди да се стигне до тази крайна стъпка, но без успех. В среща с представители на Областната управа и Общината заявихме нашата готовност да окажем пълно съдействие за преодоляване на тежката ситуация, предложихме да помогнем в осигуряването на водоноски. Поискахме информа-ция от ВиК за организацията на водоподаването в града, за да намалим до ми-нимум засягането на основното болнично заведение в града МБАЛ-Добрич. Съ-образяваме се и с първия учебен ден и няма да прекъсваме захранването на 17 септември, но не можем да продължим да кредитираме ВиК Добрич. Нас никой не ни чака, когато трябва да платим на нашите доставчици елекроенергията, ко-ято доставяме до домовете на гражданите на Добрич”- обясни Антония Кръсте-ва, член на Управителния съвет на Енерго-Про ЕАД.

Относно: Започване на  поетапно  изключване на  електрозахранването  на

                  обекти на „В и К” ЕООД гр.Добрич и спиране на водоподаването

                  в Област Добрич

 

 „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Добрич получи официално уведомление от Енерго Про ЕАД на 12.09.2012 г. относно: просрочено задължение на „В и К” ЕООД, град дължима сума за консумирана ел.енергия в размер на 3 714 195,18 лв. и преустановяване на снабдяването с ел.енергия на 13.09.2012 г. в 00:00 часа /сряда  срещу  четвъртък/. Дружеството официално няма приложение и съгласуван график за спиране на ел.енергията.

До голяма степен проблема с натрупаните задължения на Дружеството е в следствие на ползвани и не заплатени услуги от абонати на Дружеството в общ размер на над 10 мил.лв.

Съгласни сме с твърдението на Енерго Про ЕАД, че те не могат да кредитират поведението на не коректните абонати на „В и К” ЕООД гр.Добрич, независимо, че ще бъдат засегнати и коректни абонати.

Информативно задълженията на не коректните абонати на Дружеството по общини са както следва:

Община Добрич град  4 572 417 лв.;

Община Добричка                     1 382 092 лв.;

Община Ген.Тошево    704 424 лв.;

Община Шабла                       162 124 лв.;

Община Каварна                     791 664 лв.;

Община Тервел                       936 915 лв.;

Община Крушари                    100 160 лв.;

Община Балчик                       1 807 307 лв.

С настоящото съобщение молим редовните ни потребители да приемат нашите извинения за причинените им неудобства по повод предстоящото прекратяване на водоподаването.

За пореден път призоваваме не редовните ни абонати да погасяват в срок своите задължения за предоставяни В и К услуги. Това може да се извърши във всички каси на Дружеството, касите на „Информационно обслужване”, клоновете на „Български пощи”. Справка за задълженията може да бъдат извършвани във всички експлоатационни райони на Дружеството по общини, както и в сградата на „В и К” ЕООД, гр.Добрич.

 

 

С уважение, 

от ръководството на

„В и К” ЕООД гр.Добрич


ДОБРИЧ БЕЗ ВОДА ЗАРАДИ ДЪЛГОВЕ НА ВиК ЗА ТОК

 

Дългът на водното дружество е над 3,7 милиона лева

 

Електрозахранването на обекти на ВиК ЕООД - Добрич, ще бъде прекъснато, поради натрупани стари задължения за консумирана електроенергия, съобщиха вчера от "Енерго-Про". Оттам добавят, че дългът на водното дружество към електроразпределителната компания е достигнал над 3,7 милиона лева, които заедно с текущите им сметки надхвърлят 5 млн. лв. През последните месеци са проведени многобройни срещи, включително и с представители на МРРБ, а за проблема е алармирана и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), но без резултат, заявяват още от енергийната компания, като добавят, че дългът постоянно нараства. "Компанията е принудена да пристъпи към прекъсване на електрозахранването на обекти на водното дружество, което, за съжаление, ще доведе до нарушаване на нормалното водоподаване в Добрич. Първоначално прекъсването на електрозахранването ще се извърши по следния график  на 13.09.2012 г. от 00:00 часа до 24:00 часа, на 18.09.2012 г. от 00:00 часа до 24:00 часа, на 20.09.2012г. от 00:00 часа до 24:00 часа. Компанията се ангажира електрозахранването на ВиК - Добрич, да бъде възстановено веднага след погасяване на задълженията на дружеството. Разбираме, че спирането на електрозахранването ще причини сериозни неудобства на хората в Добрич и затова използвахме всички други начини за решаване на проблема, преди да се стигне до тази крайна стъпка, но без успех. В среща с представители на областната управа и общината заявихме нашата готовност да окажем пълно съдействие за преодоляване на тежката ситуация, предложихме да помогнем в осигуряването на водоноски. Поискахме информация от ВиК за организацията на водоподаването в града, за да намалим до минимум засягането на основното болнично заведение в града МБАЛ-Добрич. Съобразяваме се и с първия учебен ден и няма да прекъсваме захранването на 17 септември, но не можем да продължим да кредитираме ВиК Добрич. Нас никой не ни чака, когато трябва да платим на нашите доставчици елекроенергията, която доставяме до домовете на гражданите на Добрич"- обяснява Антония Кръстева, член на УС на "Енерго-Про" ЕАД.

Управителят на ВиК - Дамян Калчев, заяви, че няма решение на проблема. "Основната причина за тежкото състояние на фирмата са нашите абонати. Събираемостта е ниска. Имаме да събираме от абонатите си в цялата област 10 млн. лв. Месечно потреблението на ток е на стойност около 800 хил. лв. Освен това погасяваме и банков кредит, теглен преди това заради дългове към енергодоставчик, като главницата на кредита е 10 млн. лв., а месечната вноска е около 200 хил. лв. На 4 септември имахме среща в София с представители на "Енерго-Про", на която предложихме срокове за изпълнение на погасителен план и имахме подкрепата на МРРБ, но сроковете не бяха приети от енергоразпределителното дружество" - каза Калчев.  Той увери, че дружеството използва всички разрешени механизми, за да събира задълженията си от абонатите, като допълни, че средно се водят между 3 и 4 хил. изпълнителни дела към длъжници. "Все още нямаме списък с обектите, които ще бъдат без електрозахранване и не мога да кажа къде няма да има вода" - каза още Калчев. На въпрос може ли да бъде спряна водата и в Албена, Калчев заяви, че не може да коментира именно поради липсата на списък с обектите, които ще останат без ток. НДТ


"ЕНЕРГО-ПРО" БЕЗКОМПРОМИСНИ КЪМ ВиК

 

Проблемът с водата на града е бил тема на среща, проведена вчера в областна администрация с представители на компанията Енерго-Про ЕАД по тяхна молба. Това съобщава на сайта си областната администрация. Антония Кръстева, член на УС на компанията, е представила категоричното решение на мениджърския екип на Енерго-Про ЕАД за предприемане на крайна мярка - поетапно преустановяване на снабдяването с електроенергия на обекти на дружеството-длъжник ВиК ЕООД. Участниците в срещата - зам.-областният управител Тодор Георгиев, зам.-кметът на община Добрич Иван Колев, гл. секретар на областна администрация Божидар Божилов и директорът на дирекция АПОФУС Йордан Йорданов, са били информирани за развитието на дългогодишния проблем с ненавременното погасяване на задълженията за консумирана електроенергия от страна на ВиК Добрич. Представителите на компанията информирали участниците в срещата за проведената на 4.09. в МРРБ среща по проблема в присъствието на зам.-министър Добромир Симидчиев. На тази среща енергийното дружество е предупредило, че при неизпълнение на задълженията на ВиК ЕООД - Добрич, за погасяване на просрочените им задължения към Енерго Про Продажби АД до 10 септември, ще се пристъпи към крайна мярка - поетапно преустановяване на снабдяването с електроенергия на обекти на дружеството-длъжник. Към днешна дата старите задължения възлизат на 3 714 195,18 лв., а с текущите - сумата надхвърля 5 млн.лв. В хода на работната среща е потърсен конструктивен диалог, като представителите на областна администрация и на община Добрич са предложили да се обсъдят възможностите за преодоляване на тежката ситуация и в присъствието на ръководителите на институциите /областен управител и кмет/, изложени са и редица аргументи за отсрочване на крайната мярка. Въпреки желанието на всички проблемът да намери решение, то позицията на Енерго-Про е останала непроменена и решението за спиране на еленергията на ВиК - Добрич, влиза в сила за 24 часа от 00.00 ч. на 13 септември. НДТ

СМЕНЯТ УПРАВИТЕЛЯ НА ВиК В ДОБРИЧ ДАМЯН КАЛЧЕВ

Решиха проблема с водоснабдяването на Добрич

ДОБРИЧ И ОБЛАСТТА - ОБРЕЧЕНИ НА ВОДЕН РЕЖИМ

МНЕНИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ ЗА СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В ДОБРИЧ

ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПЕТЯ СЛАВОВА ОТНОСНО СПИРАНЕТО НА ВОДАТА В ДОБРИЧ


 


 


Сходни връзки

ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ | 20 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.
ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ
Автор: Anonymous да 2012-09-13 @ 08:07 EEST
ВИК да си събере задълженията от циганите в Добрич, вместо да се правят на глухи!
ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ
Автор: Anonymous да 2012-09-13 @ 08:39 EEST
С призоваване на циганите да си платят водата  няма да стане. Тези  деяния , не плащане на вода , на еленергия, данък сгради и такса смет, да се считат за криминални и нарушителите в затвора! Така няма да се налага българите да плащат и техните сметки хкато общината непрекъснато завишаваданъците, а такса смет стигнафантастични стойности!  Простите общинари - ВЪН! ВиК - БЕЗ ЗАПЛАТИ, защото не изпълняват задълженията си! ДЪРЖАВАТА ДА СЕ НАМЕСИ АДЕКВАТНО В ТАЗИ СИТУАЦИЯ1
ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ
Автор: Anonymous да 2012-09-13 @ 10:04 EEST

С бъклица да минат в циганията и да ги калесат официално!

 

ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ
Автор: Anonymous да 2012-09-13 @ 10:07 EEST

Защо на Балик,от вчера няма вода,а не от 000 ч както пишат?От къде трябваше да се запасим с вода?

 

ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ
Автор: Anonymous да 2012-09-13 @ 10:09 EEST
От днес и аз съм от нередовните......какъв е смисъла да плащам, като ще стоя без вода?! Егати простотията, ще ни се смее целия свят. Време е бат'Бойко да се намеси!
ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ
Автор: Anonymous да 2012-09-13 @ 10:24 EEST

Стига с този плач на В и К!Плащаме и то по банков път най-скъпата вода в страната,никога не знаем колко точно си теглят от сметката от ДСК,а при циганите всеки ден се перат,чистят уж-но инкасатор не смее да влезе!Нали има полиция-в една демокрация има и принуда при неизпълнение на задължения?А за ръководството,ремонтите и качеството на водата в Добрич-по-добре да не говорим!Където В и К прави ремонт,след него асфалта е юфка.Ама какво очаквате,като зам.директор е инженер,съкратен от Птицекланницата,който не знае къде се намира!Тази война с Енергото е вечна,те си се прецакват от 40 години и е редно държавата да ги разпердушини-нищо че са частни ,има механизми!

 

ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ
Автор: Anonymous да 2012-09-13 @ 11:51 EEST
Дните от 10 до 14 септември са обявени за Седмица на пожарната безопасност, съобщиха от областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението"-ей сега да пламнат едни пожари -както спряха водата в целия град ще ги питам аз как така тез кавали от ЕОН ще спират тока и ще оставят цял град без вода?Да отидем всички ,че един бой и освирквания на това Енерго,а после и на Вик дето нищо не става от тях -големи умници -няма що...
ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ
Автор: Anonymous да 2012-09-13 @ 11:51 EEST
Напишете в сайта на НДТ - горе вляво - ТЕ ДЪЛЖАТ - и ще Ви стане ясно за какво става дума.
ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ
Автор: Anonymous да 2012-09-13 @ 12:36 EEST
както в други частни предприятия ли? и за толкова не стават. има си законен ред - трябва да се спазва.
ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ
Автор: Anonymous да 2012-09-13 @ 13:59 EEST
Много точен въпрос по-горе. Защо Чехия има държавно предприятие, което изсмуква финансите на България и се подигврава с населението на деветия по големина областен град. Това вече е въпрос на национална сигурност. Защо не спират тока във Варна или Столипиново?  Или ако в неделя имаше парламентарни избори, щяха ли да спрат тока на ВиК? Тежко на добруджанци с тази чешка компания.
ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ
Автор: Anonymous да 2012-09-13 @ 16:28 EEST

полицията като не си върши работата народа ще я свърши със саморазправа, а полицаите моля стига сме ими плащали заплатите за тоя дето духа

 

ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ
Автор: Anonymous да 2012-09-13 @ 17:41 EEST
Ние в кой век живеем,бе,хора?Докога ще позволяваме да потъпкват правата ни.Не стига,че плащаме най-скъпата вода,ами на всичко отгоре не можем да я ползваме като цивилизовани хора.Ама това е така ,защото си мълчим безропотно и за съжаление нямаме избор на друг доставчик. И те това го знаят много добре .НЕ Е НОРМАЛНО ДА НЯМАМЕ ВОДА ПО 24 ЧАСА В ДЕНОНОЩИЕТО! Не можем ние,съвестните граждани,да понасяме несгоди заради други. Дружеството  ВиК  да си намери  начин за събиране на дължимите суми,ние ли да ги учим какво да направят,нали си имат юристи във фирмата.А като гледам  служителите и на и ВиК ,и на "ЕНЕРГО-ПРО" какви служебни автомобили ползват,все ми на ума ,че това е поради липса на средства!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Затова предлагам да осъдим  както ВиК  , така и "Енерго-ПРО" в Страсбург за нанесени морални,материални щети и причинени неудобства на всички нас,редовните платци.Бъдете убедени,че ще спечелим.Това е начин да ги поставим на мястото им!


ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ
Автор: Anonymous да 2012-09-13 @ 18:05 EEST
Балик без вода не от 13 ,а от 12. А водата не е спряна в целия град !Защоооооооооооооооооо?Ние ли сме най - големите балъци! Стига сте лъгали ,некадърници! Пуснете ни водата и си съберете дълговете, от там откъдето трябва!Аварии!!!! То е най долното оправдание.

ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ
Автор: Anonymous да 2012-09-13 @ 18:12 EEST
НЕ ТЕ ПОЗНАВАМ, НО СЪМ АБСОЛЮТНО СЪГЛАСЕН !  БРАВО!
А НЕ Е ЛИ ПО-ДОБРЕ ДА ОСЪДИМ И ЦЕЛИЯТ ПАРЛАМЕНТ ЗА АБСОЛЮТНИЯТ ГЕНОЦИД  НАД ОБИКНОВЕНИЯТ ЧОВЕК В БЪЛГАРИЯ

ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ
Автор: Anonymous да 2012-09-13 @ 20:03 EEST
С какви думи избирате да поздравите тези, които спряха тока?
ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ
Автор: Anonymous да 2012-09-14 @ 00:55 EEST
Хора, давайте да събираме по 50-100 лв. и да им изкупим дълга. Защото ще плъзнат без вода болести, а и обществени чешми и кладенци почти няма. Не сме на война, за да пием от водоноски. Майната им на парите, ще ги прежалим някак си. Няма живот без вода, а тези съоръжения като се занемарят, после няма да има пари да се възстановят пак. :(
ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ
Автор: Anonymous да 2012-09-14 @ 07:46 EEST
Как не!  "Директорите"  на  В и К   се чудят по колко апартамента и коли да трупат!  Отделно си раздуха  ЩАТА - Ще речеш, че поддържат цяла България! Редовно си вземат заплати,бонуси, придобивки...! Толкова субсидии  излапаха по програми-резултат НИКАКЪВ ! А ние да ги спонсорираме? Всяко предприятие си плаща тока-нали! Детелина като избра директор  /единствен кандидат/  който не става за нищо- защо не се замисли сега,как да им вземе подарените заплати и премии и ще плати частично тока!!!
ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ
Автор: Anonymous да 2012-09-14 @ 08:49 EEST
Да спрат водата на циганите и докато не си платят да пият уиски, защото се разхождат с мерцедеси, а получават социални помощи, които на не платилите да се спрат!
ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ
Автор: Anonymous да 2012-09-14 @ 20:14 EEST
Хайде сега Детелина Николова да отиде при циганите и да събере парите за неплатената от тях вода,нищо не й пречи нали?Обича да ходи при тях особено преди избори
ДОБРИЧ ОСТАВА БЕЗ ВОДА И МИНАВА НА ВОДЕН РЕЖИМ
Автор: Anonymous да 2012-09-14 @ 20:16 EEST
Да се спре тока на всеки,който не си е платил водата!

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2018 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.85 секунди