изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2018-11-20 @ 16:17 EET
МИРГ ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК ЦЕЛИ ДА ПОДКРЕПИ РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ И ПОДОБРИ ЖИВОТА НА ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ    
ИнтервютаПред НДТ Красимир Кръстев – председател на Управителния съвет на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, който неотдавна бе преизбран на поста

Красимир Кръстев е бивш кмет на община Шабла. Той е завършил  ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Велико Търново - специалност "Английска филология", работил е като учител по английски език. Освен това е и водолаз-инструктор. През октомври бе преизбран за председател на Управителния съвет на Местната инициативна група МИРГ Шабла-Каварна-Балчик


- Г-н Кръстев, какво представлява Местна инициативна рибарска група МИРГ Шабла – Каварна – Балчик?

-       Местна инициативна рибарска група МИРГ Шабла – Каварна – Балчик е първата регионална програма, която има регионални цели. Групата покрива територията на общините Шабла, Каварна и Балчик, Рибарската област включва три общини - Шабла, Каварна и Балчик, с обща територия от около 1335 кв. км. Идеята е животът на тази територия и на занимаващите се с рибарство и морски дейности да се подобри. Целта е животът на хората, които си изкарват прехраната от морето и улова на риба, да се подобри в условията на редица фактори като намаляваща популация на риба в Черно море, на това, че секторът „Рибарство” не е бил особено подкрепян. За да може да се отслабят негативите върху природните дадености и тези хора да изкарват прехраната си чрез диверсификация.  Например, част от времето да се занимават с риболов, а в друга част – с други морски дейности. Глобалната цел на групата е следствие от споделената от местните общности визия, която обвързва по-доброто качество на живота с диверсификацията на икономическите дейности, успоредно с опазването и използването на природните и културните дадености, развитието на човешките ресурси и осигуряването на заетост.

-      Какъв е бюджетът на Местната инициативна рибарска група МИРГ Шабла – Каварна – Балчик?

-      Пряката помощ по европейските програми е 7,5 милиона лева. За около 51 процента от средствата по програмата е нужно съфинансиране. Това касае проекти, които генерират принадена стойност. Става въпрос за фирми, физически и юридически лица, които реализират своя идея. Що се отнася до публичния сектор, каквито са общините, те имат право на 49 на сто от ресурса. Техните проекти целят подобряване на живота на територията на Местната рибарска инициативна група. Това са регионални проекти, които допринасят за добра синергия между различни елементи, за да се подобри животът на тази територия, независимо, че програмата е насочена към рибарството.

-       Да разбираме ли, че чрез местните инициативни групи се реализира реална децентрализация?

-      За първи път от национално на регионално ниво се свалят част от дейностите, свързани с подбора, оценката на проектите и част от контролните функции, като другата част се изпълняват от ИАРА и  Разплащателна агенция.  От националните органи се осъществява контрол върху това как се изпълнява стратегията, която местната инициативна рибарска група е приела. Това е добър пример за реална децентрализация. Основната идея на регионалната програма е върху територията да остане принадена стойност с цел подобряване на живота, на условията на труд, за по-добър живот на всички.

-      Какви проекти могат да бъдат финансирани от МИРГ Шабла – Каварна – Балчик?

-      Финансирането може да бъде по шест оси, сред които опазване на околната среда, подобряване на живота на хората, подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултури и др. Идеята на групата е фокусирана върху рибарството, но не върху улова на риба. Така, например, не може да се кандидатства за средства за закупуване на лодка, но може да се търси финансиране за подобряване, за техника, тържища. Голяма част от средствата са насочени към намаляване на усилията върху ресурса в морето. Основните направления от дейността са свързани с развитие на сектора „Риболов”, рибарските съдове и други инструменти, с които те си служат, рибарските селища. Освен това може да се развива производство на риба от ферми, на миди, може да има диверсификация на професиите – например, рибарите да извършват повече от една дейност като изграждат, например, форми за морски туризъм. Целта е подкрепа на хората, които се занимават с рибарство и аквакултури на територията на обособената рибарска група. Ос 4, която ние – местните инициативни рибарски групи представляваме, работи при подход „отдолу-нагоре”. Проведохме много допитвания в различни населени места и именно по пътя на тази логика „отдолу-нагоре” бе решено да има такава местна инициативна група. Изпълнителното звено, което ръководи програмата, има одобрени процедури за прием на документи, обработването им,  набирането на оценители. Последната дума има управителният съвет, след което проектите се утвърждават от ИАРА и Разплащателна агенция.

-      Колко проекта до момента са постъпили в Местната инициативна рибарска група и на какъв етап са те?

-      Постъпили са осем проекта, като един беше отхвърлен. Прецени се, а и нашето мнение съвпадна с това на РА и ИАРА, че с този проект не се постига целта на стратегията и не се допринася за територията.

-      Има ли вече реализирани проекти?

-      Да има един проект, който е одобрен и вече реализиран. Бенефициент е “ДДД” ЕООД. Проектът се реализира в рамките на  три месеца на територията на с. Тюленово, община Шабла. Той е “Дооборудване на водолазен център “Посейдон”, зала за обучения и стаи за настаняване – с. Тюленово, община Шабла за развитие на подводния екотуризъм”. Общата  му стойност е 28 995,50 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 17 397 лева. По проекта е закупено оборудване и обзавеждане на водолазен център с места за настаняване. Той разкрива нови работни места и цели удължаване на туристическия сезон, чрез предоставянето на нов туристически продукт – подводен екотуризъм. Предстои да се извърши окончателното финансиране.

-      Каква е причината проектите, които са депозирани, да са сравнително малко?

-      Имаше трудности при стартирането, но не по места, а отстрана на държавните институции. В резултат на това ние реално ще работим две, а не четири години, тъй като периодът за прием на последните проекти е до края на 2013 г. Предвижда се на местните инициативни групи да се обърне по-голямо внимание през следващия програмен период. Водят се и преговори за пренасочване на известни фондове от други програми към тези. 

-      Могат ли да се реализират общи проекти?

-      Пример за общ проект е да се изгради рибна борса. Няма действаща рибна борса в България, а има прекупвачи. Истинска рибна борса обаче няма. Такава с търгове, където да се проследява рибата – от улова, сортирането, качествения контрол, маркиране, етикетиране с всички данни и предоставяне на клиента. Това е възможност да се скъси пътят до потребителите. Може да се развиват ферми – за риба, миди, други аквакултури. Рибна борса би дала възможност производителите да излязат не само на българския пазар, а и на чуждия. Фокусът на Местната инициативна рибарска група е върху рибарската група с цел диверсификация на дейности. Така че, ако в един момент се откажат да използват лодките си за улов на риба, да могат да ги използват за друго – например за туристически разходки.

-      Какви спънки има пред проектите, които могат да се финансират от МИРГ?

-      За да кандидатстват общините те искат да подкрепят общността. Техните проекти са в публична полза и финансирането е 100 процента. Например, да се наемат да правят инфраструктура на рибарско селище. Тук възниква проблемът, че 20 % ДДС не е разписан по тази програма нито като дължим, нито като връщан от държавния бюджет. От две години настояваме пред министрите на финансите Симеон Дянков и на земеделието Мирослав Найденов, да бъде решен този казус. Става така, че от предвидените около 3,5 милиона лева за проекти за общините, около 1 милион лева трябва да е ДДС.

-      Подготвят ли общините проекти?

-      Да, има такива подготвяни проекти. Те основно касаят прилежащи територии или близки до рибарските стоянки.

-      Екипът на МИРГ осигурява ли консултации за потенциални кандидати?

-      Имаме възможност да даваме консултации. Екип от юристи, специалисти, могат да съветват потенциалните бенефициенти. Има заложени в програмата средства, по отделните оси,  в размер на 5%, които да се използват за консултации.

-      На последното общо събрание на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик беше отчетен тревожният факт, че до момента не е подадено нито едно проектно предложение от заетите в сектор „Рибарство” бенефициенти, въпреки проведените многократни срещи и разяснения. На какво, според Вас, се дължи това?

-      Дейността, съответно и проектите, на рибарската общност са в частна полза. При това условие, те трябва да осигурят 40 на сто съфинансиране на проектите. Те са сравнително малки оператори, които, освен това напоследък бяха натоварени за къс период от време с допълнителни задължения, които също утежняват финансовото им състояние. Така, например, се иска на лодките да се слагат проследяващи устройства, които също са сериозен разход. Оказва се, че у нас законодателството се прави, за да се справи държавата с недобросъвестните, а не да стимулира добросъвестните. Така стъжнява живота на всички. Именно затова рибарите се колебаят дали да инвестират. При разработването на стратегията имахме това предвид. Затова по-голяма част от инвестициите предвиждаме да се направят от публичния сектор. Представителите на рибарската общност засега се въздържат. Техните сдружения пък нямат собственост, която би могла да послужи пред банките, за да получат кредит, с който да осигурят собственото си участие.  

-      Какви са разработените проекти от училища и читалища?

-      Това са предимно проекти, свързани с екологичното обучение. Програмата е отворена към много идеи и дори едно домакинство може да кандидатства с проект. Всеки от територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик може да търси реализация на идеите си. Затова и стратегията ни бе направена по-отворена, тъй като отчетохме, че рибарите не са свикнали да боравят много с пари.

-      Колко време минава от внасянето на проект в МИРГ до неговото одобряване?

-      Мога да кажа, че ние сме много мобилни в рамките на действащата правна среда. Затова и периодът от подаването до оценката и одобряването на проектите, е много по-къс в сравнение с тези на централно ниво. Там проектите се одобряват средно за по 2,5 години, а при нас за първия проект срокът беше четири месеца – един месец при нас и 3 месеца в София.

-      Какви проекти очаквате да бъдат разработени, за да се подобрят условията за рибарската общност?

-      От гледна точка на рибарите няма никакви рибарски пристанища, стоянки, места за укритие, които отговарят на определени условия за труд, за са узаконени, тъй като не всички правни норми ги има в правния мир. Самият живот в една рибарска общност – режим на влизане, излизане, лодкостоянки. Нормативната база е тежка и тромава. Там, където може да се работи, всички общини работят. В много случаи обаче бенефициент може да е само държавата, а тя не може да кандидатства. Например, оказва се, всичко, което е в рибарското селище като брегова ивица, е държавно и нищо не може да се направи, докато не се изчисти този проблем. Когато видели пясък са го писали като плаж, независимо, че и в бетоновия възел има пясък, но той не е плаж. Щом е плаж пък той се води изключителна държавна собственост. Така и по Дунав, и по Черноморието, всички рибарски стоянки нямат статут като такива в правния мир. Засега програмата се изпълнява на територии, на които законът позволява.  

Разговаря Станислава КРЪСТЕВА

 


Сходни връзки

МИРГ ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК ЦЕЛИ ДА ПОДКРЕПИ РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ И ПОДОБРИ ЖИВОТА НА ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2018 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 2.50 секунди