изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2018-11-17 @ 23:28 EET
Забранявам извършването на риболов през 2013...    
Лов и риболовЗабранявам извършването на риболов през 2013...

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието и храните
3 А П О В Е Д

На основание чл. 30, ал. 3, т. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), чл. 8. ал. 2 и чл. 4, ал.1 от Устройствения правилник на Министерство на земеделието и храните, във връзка с писмо № 12-00-1760/06.12.2012 г. на министъра на околната среда и водите, и възникнала необходимост за опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми в определените рибностопански обекти по чл.З, ал.1, т. 1 и т. 2 от ЗРА или в зони от тях,

НАРЕЖДАМ:

I. Забранявам извършването на риболов през 2013 година в рибностопанските обекти по чл.З, ал.1, т. 1 и т. 2 от ЗРА или в зони от тях. както следва:

1. Във водите на Черно море:

1.1.                 Забранява се стопанският риболов в акваториите на пристанищата с отдалеченост до 1 миля от бреговата ивица, с изключение на риболова в зоните на действие на специализираните уреди за стопански риболов (даляпи}. определени със заповеди на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

1.2.                 Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид тралираши уреди в крайбрежните зони, както следва:

 

1.2.1.          От нос „Сиврибурун" до устието на нос „Емине" в едномнлната зона;

1.2.2.  В зоната, ограничена от бреговата ивица до линията нос „Емине" - фар „Несебър";

1.2.3.          В зоната, ограничена от бреговата ивица до линията фар „Несебър" - с. Черноморец, Южен нос;

1.2.4.          От с. Черноморец, южен нос до устието на р. Резовска в едномилната зона;

1.2.5.    Забранените за риболов зони по т.1.2. са свободни за риболов с
пелагични тралове в периода от 15 септември до 15 декември за улов на
преходни пасажни видове риба. При наличие иа прилов на екземпляри от
квотирани видове след изчерпване на квотата те трябва да бъдат върнати във
водата независимо от тяхното състояние.

 

1.2.5. Забранените за риболов зони по т.1.2. са свободни за риболов с пелагични тралове в периода от 15 септември до 15 декември за улов на преходни пасажни видове риба. При наличие па прилов на екземпляри от квотирани видове след изчерпване на квотата те трябва да бъдат върнати във водата независимо от тяхното състояние.

1.3. Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства, както следва:

1.3.1.            В радиус 500 м. от местата за вливане на топлите води на ТЕЦ "Варна'" във Варненското езеро;

1.3.2.            В акваторията пред устията на реките, вливащи се в Черно море, в радиус 500 м. от средата на устието на притока;

1.3.3.            Забранява се риболовът с всякакъв вид риболовни уреди и средства в акваторията пред устието па р. Ропотамо, ограничена по права линия от нос "Кая" до нос "Св. Димитър".

2. Във водите на българския участък на река Дунав се забранява стопанския риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства, както следва:

2.1.        В акваторията пред устията на вливащите се в река Дунав притоци и канали в радиус 200 м от средата на устието на съответния приток;

2.2.  От „Морски клуб" гр. Силистра - речен километьр (р.км.) 375 до лодкостоянка „Чаир майле" р.км. 376,8;

2.3.  В устието и канала на р.км. 391, свързващ поддържан резерват „Сребърна" и р. Дунав, както и в акваторията на река Дунав от р. км 319 до р. км 393 между остров „Девня" и брега й;

2.4.  В устието и канала на р.км. 407 влизащ в остров Гарван;

2.5.        В лимана на пристанища „Русе Запад" и „Русенска корабостроителница" с вход при р.км 495.950;

2.6.  В лимана на пристанище със специално предназначение (АППД Русе) с вход при р.км 491;

2.7.  В лимана на пристанище „Русе Изток" с вход при р.км 490;

2.8.  В лимана на пристанище (Дунавски драгажен флот) е вход при р.км 489.950;

2.9.  Във всички входни и изходни канали, попадащи в границите и свързващи
защитената местност „Калимок - Бръшлен" е река Дунав и 200 м около заустването
им в река Дунав в участъка от р.км 437 до р. км 462 на землищата на е. Ряхово, с.
Голямо Враново, с. Бабово и е. Бръшлен, общ. Сливо поле и землищата на е. Цар
Самуил, с. Нова Черна, с. Старо село и гр. Тутракан, общ. Тутракан;

2.10.   В прибрежната зона на островите „Мишка", с. Ряхово в участъка от р. км 458.500 до р. км 461.200 на река Дунав, както и във временните и постоянни затопи разположени във вътрешността на острова;

2.11.   В прибрежната зона на остров „Малък Бръшлен". с. Бръшлен в участъка от р! км 453.300 до р. км 455.900 на р. Дунав, както и във временните и постоянни затони разположени във вътрешността на острова;

2.12.   Във временните и постоянни затони по българския бряг на река Дунав в участъка от р. км 453.300 до рь км 462;

2.13.   В басейните на бившите рибарници при с. Нова черна и с. Старо село, общ. Тутракан:

2.14.  В прибрежната зона на островите „Голям Бръшлен"„.Калимок", с. Цар Самуил, община Тутракан и „Граничар", с. Нова Черна, както и във постоянни и временни затони на островите, и в изкуствените ями от страна на река Дунав край селата;

2.15.  При островна група в река Дунав на Защитена местност „Комплекс Алеко -Телика" от р. км 468 до р. км. 475. при с. Сандрово. общ. Русе;

2.16.  В лимана при входа на пристанище със специално предназначение на АКЦ Белене от р.км. 567 до р.км. 568;

2.17.  В устието и канала на р. км. 611 до р. км 612 (т. нар. Дунавски канал в м. Карабоаз};

2.18.  В лимана на пристанището в град Козлодуй;

2.19.  В акваторията в района на пристанището и фериботен комплекс на ГКПП град Оряхово;

2.20.  В зоната за особен режим и контролиран достъп около АЕЦ град Козлодуй.

3. Във водите на българския участък на река Дунав се забранява риболовът с всякакъв вид риболовни уреди и средства, както следва:

3.1.          В лимана на пристанище Лом, с изключение на любителски риболов в периода от 01.08 до 15.02 на следващата година;

3.2.   В ЗМ „Гарвански блата", с изключение на любителски риболов в периода от 01.08 до 15.02 на следващата година;

3.3.          В ЗМ „Блатото край село Малък Преславец" с изключение на любителски риболов от източната страна на блатото в периода от 16.06 до 14,04 на следващата година.

4. Във вътрешните водни обекти:

4.1.      Забранява се риболова в участъците на реките и водните обекти, както следва:

Област Благоевград

р. Благоевградска Бистрица;

притоците на р. Благоевградска Бистрица - от старите рибарници на

ДГС - Благоевград и обособените едродивечови стопанства „Тапането'*

и „Добро поле" до НП Рила;

Водоем „Проевски" - под моста за с. Зелен Дол:

р. Бистрица - над с. Пирин от водохвагцането на последния МВЕЦ до

границата на НП Пирин;

р. Лебница - от извора до устието й;

р. Загаза;

р. Ваклинова - от извора до вливането й в р. Черна Места;

р. Седруле - от извора до вливането й в р. Места;

р. Ръждавица - от извора до вливането й в яз. Вищерица;

р. Железнишка (Селска река) - извора до устието;

р. Черна Места - от с. Черна Места до цялото и горно течение с

притоците й;

горното течение на „Крива река" - от м. „Попови ливади" до вливането

й в р, Добра лъка;горното   течение   па   р.   Труповишка  -   от   с.   Попови   ливади   до преходната зона;

р. Бистрица - от моста на с. Боголин до устието й;

р. Какина - от м. „Сини вир'" до извора й.

горното течение на река Ощавска с притоците и р. Мочуришка и р.

Бяла река - от водохвашането на Малка водноелектрическа централа

(МВЕЦ)  на кота  1045 м. До  границата на Национален парк (НП)

Пирин.

Област Бургас

яз. Ясна поляна;

яз. Камчия;

Ново Паничарево;

езеро Вая, в границите на ЗМ „Вая";

В гранците на влажна зона ЗМ „Пода", в землището на гр. Бургас;

Езеро Узунгерен, в границите на ЗМ „Узунгерен";

В блатната част и акваторията на ЗМ „Ченгене скеле", в землищата

на с. Крайморие, община Бургас и с. Маринка. община Созопол, в

периода 1 март - 30 юли;

Устието на р. Изворска, в границите на ЗМ "Устие иа р. Изворска",

в землищата на с. Твърдица и с. Димчево;

Поморийски езеро;

В границите на ЗМ „Острови Св. Св. Иван и Петър", в землището

на гр. Созопол, за периода от 1  април до 30 голи;

ПЗ „Блато Алепу" в границите на природната забележителност;

р. Велека - от вливането на р. Младежка до моста на път Е 87 в

границите на местността „Качул";

Река Ропотамо от устието до моста на пътя Бургас - Приморско,

попадаща в границите на резерват „Ропотамо",

Област Варна

Водоемите на територията на защитена зона „Ятата", разположена в землищата на гр. Белослав, общ. Белослав и с. Константи ново, общ. Варна;

Акваторията на Защитена местност „Казашко", с изключение на спортния риболов.

Област Велико Търново

р. Божичка - от извора до вливането й в р. Веселина при с. Дрента - 2

км;

р. Липовска - от извора до вливането й в р. Веселина при местност

"Смесито" - 3,8 км;

р. Иванкова - от извора, прилежащите й притоци до вливането й при с,

Майтанеци - 1 км;

р. Борощица - от извора, прилежащите и притоци до вливането й в р.

Мийковска при местност "Вилите" - 2,5 км;

р. Веселина - от с, Багалевци до притоците й -1,5 км;

р. Бебровска - от извора до вливането й в р. Златаришка - 8 км;

р. Костелска - от извора, прилежащите й притоци до бента при с.

Костел-3,5 км.

Област Габрово

р.   Росица   е   притоците   й   -  р.   Благарещица,   р.   Църаулщица,   р.

Зелениковец, р. Мокра бяла, р. Суха бяла от изворите им до двата моста

на с. Валевци;

р. Паничарска с притоците й - р. Борущица, р. Левичарска, р. Топлешка

от изворите им до яз. Хр. Смирненски;

р. Козята река с притоците й - р. Зеленишка и р. Белилска река от

изворите им до рибарника в махала "Червен бряг*';

р. Янтра - от извора й до кв. "Ябълка";

р. Янтра - от бента на с. Гостилица до ВЕЦ "Каломен";

р. Бялата река - от откритото водохващане до масивното чакало;

р.   Сивек  - от  откритото  водохващане  в  с.   Потока до  местността

"Траку лекото'';

р. Трявна - от моста на с. Добревци до моста на тунела;

р. Трявна - от моста за кв. Тепавица до моста с. Добревци;

р. Дряиовска - от Дряновския манастир до с. Цинга;

р. Дряновска - от моста на ИЗ „Динамика" до моста преди ЖП прелеза

нас. Ганчовци;

р. Плачковци - от извора й до моста на разклона за с. Кръстец;

яз. Христо Смирненски.

Област Добрич

Дуранкулашко езеро, с изключение на любителския риболов в периода от 01.03 до 31.03 и 01.07 до 31.10 в следните участъци на езерото:

-    южния бряг на голямото огледало (от югоизточно блато до полуострова срещу ресторант „Златна рибка'") обхващащо брегова ивица с дължина 1500 м;

-    северния   бряг   на   голямото   огледало   (от  двете   страни   на ресторант „Златна рибка") обхващащо брегова ивица с   дължина 500 м.

-    западния бряг на голямото огледало на водоема (при островите), обхващащо брегова ивица 500 м.

 


Сходни връзки

Забранявам извършването на риболов през 2013... | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2018 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 6.44 секунди