изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2018-11-14 @ 17:28 EET
ТРУДОЛЮБИЕТО, СКРОМНОСТТА И ТАЛАНТЪТ НА ХОРАТА - В ОСНОВАТА НА ДОСТИЖЕНИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА    
Интервюта Кметът на община Добричка Петко Петков пред НДТ

- Г-н Петков, тази година за 45-и пореден път автентичен фолклор ще огласи местността "Славната канара" край село Дебрене в рамките на фолклорния събор "Песни и танци от слънчева Добруджа", който е и празник на община Добричка. Какво носи този празник на българщината на жителите на община Добричка, а и на гостите, които участват?


- Всяка година фолклорният събор ”Песни и танци от слънчева Добруджа” се превръща в истински празник на българските самодейци. Любители на автентичния фолклор от всички краища на страната ще представят българските традиции на празника на най-голямата община в България - Добричка. Добруджа е една от най-интересните и шарени фолклорни области в България, в която се преплитат различни стилове - местен, тракийски, балканджийски. Магията в песните и танците на Добруджа идва от далечни времена и пръска над равнината цветове и звуци, в които се оглежда душевността на хората. Удовлетворен съм, че общината ни е домакин на събор от национален мащаб - с 45-годишна традиция. Всяка поредна година фолклорният събор „Песни и танци от слънчева Добруджа” печели все повече почитатели, защото е прекрасна възможност за артистична изява и досег до безценното ни фолклорно наследство. Тази година на Празника ще се изявят над 2 200 изпълнители от цялата страна. На пет естради ще претворят фолклорната магия изпълнители от областите Шумен, Русе, Добрич, Силистра, Ловеч, Враца и Варна. Ще се включат участници от общините Тетевен, Бяла, Ситово, Суворово, Аксаково, Провадия, Вълчи дол, Аврен, Дългопол, Ветрино, град Варна. Традиционни участници са колективи от всички общини на област Добрич. И цялата тази магия на празника за пореден път ще се превърне в едно многоцветно и многогласно послание за красота и вяра в доброто, празник, носещ удовлетвореност и радост, че българският дух е съхранен и жив, че са запазени духовните ценности на българина. Благодарение на тези хора огромна част от песенното, музикално и танцово фолклорно наследство на добруджанския край е запазено от забрава.

 - Имат ли повод да празнуват жителите на община Добричка? С кои свои действия кметският екип повиши благосъстоянието на хората?

- Да, определено считам, че жителите на община Добричка имат повод да празнуват, защото материалните и културни достижения в общината се създават с участието на обикновените хора от нашите 68 села, с тяхното пословично трудолюбие, скромност, талант и способности. Ще продължа с това, че общината е един от най-големите производители на селскостопанска продукция – пшеница, слънчоглед, царевица и други култури. От значение е и размерът на рентните плащания към собствениците на земя, който през миналата година е един от най-високите за областта и способства за стабилизацията на икономиката и повишаване стандарта на живот на населението от общината. Общината съдейства на селските стопани и земеделските структури като им предостави актуална информация за изискванията на Европейския съюз в животновъдството, подкрепяме регистрацията на земеделските производители и разясняваме начините за получаване на субсидии и други видове плащания в растениевъдството. Отдаваме под наем общински обекти и земеделски имоти на тези, които проявяват инициатива за развитие на собствен бизнес или неговото разширяване. Всички сме свидетели на видимото преобразяване на нашите села. За благоустрояване и хигиенизиране през миналата година бяха вложени 480 000 лв. Извършихме озеленяване в 14 населени места на общината, като бяха залесени иглолистни и широколистни видове, вечно зелени и цъфтящи храсти и цветя. За поддръжка на обектите общинска собственост бяха оползотворени 179 000 лв., за образование, култура и спорт – 387 200 лв., в т. ч. започна изграждането на нова пристройка в ЦДГ в с. Подслон. За ремонт на общински пътища и улици в населените места бяха вложени целеви и собствени средства в размер на 575 000 лв. Уличното осветление е подменено на 100% с енергоспестяващи лампи. За подобряване на водоснабдяването, ремонт на канавки, водостоци,  кладенци и естествени чешми са изразходвани 58 000 лв.

През последните години реализирахме осем социални и инфраструктурни проекта на обща стойност над 2 млн. лв., чрез които осигурихме и работа за 272 безработни и храна за 100 социално слаби лица целогодишно. Работата по тези проекти продължава и през настоящата година. Продължи финансирането със средства от общинския бюджет на клубовете на пенсионера. Запазена беше финансовата устойчивост на общината в условията на финансова криза, най-вече чрез съставянето и изпълнението на балансиран бюджет. С посочените дейности ние постигнахме по-благоприятна обществена среда за нашите жители – за административно обслужване, за образование, култура, здравеопазване, социални услуги, спорт и отдих. През 2013 г. в бюджета на общината са планирани 4 336 000 лв. за капиталови разходи, в това число строителство, ремонти, доставка на машини и съоръжения. Предстои ни да изпълним една изключително напрегната строителна програма, целта на която е да подобрим инфраструктурата и облика на нашите села, да създадем по-добри условия за живот на нашето население.

- Тази година бе приет един изключително добър бюджет на община Добричка, по мнение на специалистите. Към решаването на кои проблеми в селата ще бъдат насочени усилията на кметския екип?

- Аз също смятам, че бюджетът на община Добричка за 2013 година е един много добър бюджет. Основните  цели, заложени в този бюджет, както и в предходни години, са запазване на финансовата устойчивост и стабилност на общината и устойчиво развитие на селата на територията на общината. За 2013 година бюджетът на общината е 16 424 701 лева. Предвидени са средства за ремонт на общински пътища, изграждане и ремонт на улици в населените места в общината, ремонт на общинския сграден фонд, благоустрояване, подобряване качеството на предлаганите социални услуги и услуги на гражданите, подобряване дейността на читалищата, клубовете на пенсионера и младежките клубове. Към края на месец юни очакваме изпълнението на собствените приходи да достигне 55 % от планираните за годината приходи. Осигурени са средства за обезпечаване на всички дейности, изпълнявани от общинската администрация, като общината няма неплатени задължения.

Мога с гордост да заявя, че  в класацията на Министерство на финансите за финансовото състояние на общините към 31.03.2013 г.  община Добричка е класирана на 17 място от всичките 264 общини в страната. Създадената организация за събиране и изразходване на общинските пари ми дава основание да гледам спокойно напред.

- Бихте ли разказали за проектите по различни национални и европейски програми, по които работи община Добричка? С какво те подобряват условията на живот в населените места?

- Всеки реализиран проект по Оперативните програми е израз на европейската солидарност и превръща община Добричка в неделима част от европейското икономическо и социално пространство. Програмите позволиха да бъдат финансирани и обхванати почти всички икономически сегменти и дадоха огромна възможност за финансиране на инициативи, като инфраструктура, култура, социални дейности, които да повишат жизнения стандарт и качеството на живот на жителите на общината. През 2012 година финализирахме два проекта на стойност 326 508 лв., чрез които създадохме Център за обществена подкрепа, за предоставяне на комплекс от социални услуги на 50 деца в неравностойно положение: социално-правни консултации; работа с уязвими групи за преодоляване на емоционално-психологически, комуникативни и образователни затруднения. А за болните, самотни възрастни лица и деца с различни увреждания и специални нужди предоставихме услугите „Домашен помощник” и „Социален асистент”. По този начин се осигуриха работни места на 50 безработни лица. Като партньор на Агенция за социално подпомагане в общината се предостави социалната услуга Личен асистент за обгрижване на 19 лица. С реализирането на проект „Приеми ме” осигурихме възможност на деца в риск да живеят в семейна среда и получат достъп до необходимите услуги, съобразно техните потребности. Друга социална услуга за социално слаби хора от населението на общината е „Обществени трапезарии”, чрез която предоставяме храна на 100 човека. Приключихме с ремонтните дейности по проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка” на стойност 797 889, 00 лв. В общата стойност са включени: услуги – 413 395, 00 лв., строително-монтажни работи – 291 806, 00 лв., обзавеждане и технологично оборудване – 92 688, 00 лв. Основната цел е да се подобри качеството на живот на децата в риск от 0 до 7 години и техните семейства на територията на община Добричка, чрез интегрирано и устойчиво предоставяне на комплекс от качествени и достъпни социални, здравни, образователни и други услуги, отговарящи на техните потребности в стимулираща семейна и социална среда. Партньорството с Главна дирекция „Услуги по заетостта”, Дирекция „Бюро по труда” в Добрич, чрез европейското съфинансиране „Нов избор – развитие и реализация”, на стойност 180 241,00 лв., ни даде възможност за осигуряване заетост на 143 безработни лица. През месец октомври 2012 г. финализирахме инфраструктурен проект „Корекция на дере и охранителен канал за защита от наводнения в урбанизираната територия на с. Сливенци – І-ви етап” по ОПРР, на стойност 494 407,18 лв. от тях 5% съфинансиране 24 720,36 лв. Чрез него постигнахме повишена сигурност за живота, здравето и имущество на населението в урбанизираната територия на с. Сливенци, село Ломница, Овчарово, Добрево и Свобода. В изпълнение на една от основните цели в Общинския план за развитие „Да се превърне територията на община Добричка в жизнена селска среда, чрез повишаване качеството на живот”, през миналата година кандидатствахме за финансиране към МИГ Добричка с шест заявления за подпомагане на обща стойност 399 000 лв. по мярка 321 и 322 от Програмата за развитие на селските райони за благоустрояване и изграждане на детски и спортни площадки. В проектните предложения се предвижда изграждане на спортна площадка в с. Стожер и благоустрояване на парковите пространства и изграждане на детски площадки в селата Смолница, Одърци, Божурово, Дончево, и Стефаново. В началото на 2013 г. внесохме още 3 проектни предложения на стойност 357 576 лв. за рехабилитация на спортните площадки в селата Карапелит и Победа и благоустрояване на парковите пространства към тях и изграждане на детски площадки в селата Бенковски и Плачи дол. В момента работим по разработване на проектни предложения за благоустрояване на парковите пространства в селата Ведрина, Ловчанци, Стефан Караджа, Фелдфебел Дянково, Паскалево и Бранище. Чрез национална кампания „За чиста околна среда - 2012 г.” на тема „Обичам природата и аз участвам” финансирана от МОСВ, чрез ПУДООС в две населени места Карапелит и Победа се създадоха зони за отдих и се изгради детска площадка в с. Победа. Целта на проектните предложения бе повишаване на екологичното съзнание и желание за опазване на околната среда на живущите в селото. През 2013 г. по същата Национална програма спечелихме 3 проекта: кметствата Стожер и Карапелит, където се предвижда изграждане на детски площадки и благоустрояване на местата за отдих, и ЦДГ в с. Победа, където целта е да се повиши екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на децата. Предвижда се изграждане на площадка за игра с беседка, кът за отдих, засаждане на цветна алея и други дейности съвместно с децата.

Училищата на територията на общината работят по няколко национални програми към МОМН като: НП „С грижа за всеки ученик”, НП „Оптимизация на училищната мрежа”, Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”. Целта на тези програми е осигуряване на допълнително обучение на ученици изоставащи с учебния материал по общообразователните предмети; свеждане до минимум на свободните часове; изплащане обезщетения на персонала. Всички училища са включени и по проекти финансирани по ОП „РЧР”, като целта е подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от 1-ви до 8-ми клас от средищните училища и да се осмисли свободното време на учениците от общинските училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/ или прояви на агресия или насилие чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. Училищата в селата Победа, Смолница и Дончево са партньори и работят по проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чиято цел е интегриране на деца от етнически малцинства за подпомагане на по-успешната им социална и трудова реализация, чрез подобряване на условията за равен достъп до образование, развитие и изява на личностните им качества в училищата.

- Община Добричка е освен най-голяма по територия в страната, но и един от най-големите земеделски производители. Какви са очакванията Ви по отношение на реколтата тази година?

- Да, така е, община Добричка е един от най-големите производители на селскостопанска продукция в страната. Имаме утвърдено производство на пълния набор от селскостопанските култури, обусловено от благоприятното съчетание на природно – климатичните условия. В структурата на растениевъдството основно място заемат пшеницата, ечемика, царевицата и слънчогледа. Средните добиви в общината са едни от най-високите за страната – над 460 кг средно от декар пшеница, 410 кг от декар ечемик, над 240 кг от декар слънчоглед и 550 кг от декар царевица. Освен основните култури на територията се отглеждат и други като кориандър, тритикале, репко, рапица, овес, ръж, тикви, но те не заемат голям дял в общия обем на произведената от растениевъдството продукция. Производството на селскостопанска продукция е съсредоточено в следните земеделски структури: земеделски кооперации, арендатори и наематели, частни земеделски стопани. В сравнение с предходните години има тенденция на увеличаване брой на земеделските структури. Всички те са заели определен пазарен сектор, отстояват своите постижения и са конкурентноспособни. Перспективно  направление е оранжерийното производство на зеленчуци. Препоръчително е да се работи към модернизация на растениевъдството и отглеждането на по-високопродуктивни сортове с цел увеличаване на добивите.

- Какви са бъдещите Ви амбиции - към какво смятате да насочите своите и усилията на кметския екип?

Усилията и амбициите са заложени в Общински план за развитие за следващия програмен период 2014 – 2020 г. Целите, които си поставяме са: развитие на конкурентноспособно и устойчиво селско стопанство и създаване на условия за динамично икономическо развитие при устойчиво управление на природните ресурси, повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и място за живеене чрез подобряване на техническата, екологична и социална инфраструктура, развитие на човешките ресурси чрез подобряване на качеството на образованието, здравеопазването и квалификацията на работната сила. С реализиране на целите ще се стремим към визията, която сме заложили в общинския план за новия програмен период, а именно „Динамично развиваща се община, предоставяща атрактивна среда за развитие на бизнеса, с развито устойчиво земеделие, запазена околна среда, висок стандарт на живот и благоприятни демографски характеристики”.

Разговаря Мариела БОНЧЕВА

 


Сходни връзки


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2018 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.54 секунди