изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2018-11-16 @ 17:43 EET
Единодушие в КСНС по 8 стратегически приоритета    
ПолитикаЧленовете на Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС) при президента приеха с единодушие становището, но с особеното мнение на "Атака", стратегическите приоритети на страната на споразумението за партньорство с ЕК за периода 2014 – 2020 г., съобщи държавният глава Росен Плевнелиев..


"Около становището, че изпълнението на споразумението, включително и усвояването на европейски средства, е важно за устойчивото развитие на страната, се обединиха всички членове на КСНС", допълни президентът. Политическите партии и институции да положат съвместни усилия за постигане на заложените цели за развитие на стратегията "Европа" 2020 е другият консенсусен приоритет около, който се е обединил партийният и държавният елит на заседанието при президента.

КСНС възложи на Министерския съвет да организира информационна кампания за изясняване проекта на споразумение за партньорство и правителството да отчита всяка година свършеното по него, каза още Росен Плевнелиев след заседанието.

В програмата са формулирани 8 стратегически приоритета на страната. Президентът изброи: подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието, обучението и качествените характеристики на работната среда, постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие, развитие на аграрния отрасъл, намаляване на бедността, подкрепа на иновациите за повишаване на конкурентоспособността, укрепване на институционалността, енергийна сигурност, подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазарите.

„Политическите партии и институциите трябва да положат съвместни усилия за постигането усвояването на европейски средства“, посочи президентът. „Добро управление и достъп до качествени обществени услуги, ефективно прилагане на електронно управление. Следва да бъдат подкрепени мерки, насочени към модерна инфраструктура, електронно управление, енергийната ефективност, диверсификацията. Следва да се обърне сериозно внимание на балансираното развитие на регионите”, продължи Плевнелиев.
„С постигането на целите, заложени в Националната програма за развитие „България 2020” и споразумението за партньорство ще се осигури икономически растеж. Ресурсите за изпълнение на програмата са ограничени. Необходимо е прозрачното и ефективно изразходване на средствата по споразумението за партньорство”, обясни Плевнелиев.

„Членовете на Консултативния съвет за национална сигурност приемат, че изпълнението на споразумението, усвояването на европейски средства в максимален размер е от изключително значение. Политическите партии и институциите трябва да положат съвместни усилия за постигането на тази цел”, подчерта президентът Росен Плевнелиев. 

В съответствие с целите на Стратегията "Европа 2020" и Националната програма за развитие "България 2020" в Споразумението за партньорство са формулирани четири приоритета за Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г., както следва:

Приоритет 1: Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж, който обхваща подприоритетите: Заетост и трудова мобилност, Социално включване и Образование, обучение и учене през целия живот;

Приоритет 2: Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж, който обхваща подприоритетите: Повишаване на конкурентоспособността и ресурсната ефективност на МСП, НИРД и иновации, достъп до и използване на ИКТ;

Приоритет 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж, който обхваща подприоритетите: Свързаност (външна и вътрешна), Преминаване към нисковъглеродна икономика, енергийна и ресурсна ефективност, Климат и климатични промени, превенция и управление на риска, Околна среда и опазване на природното богатство;

Приоритет 4: Добро управление и достъп до качествени обществени услуги, който обхваща подприоритетите: Административна ефективност и качествена съдебна система; Достъп до качествени обществени услуги и ефективно прилагане на електронното управление и правосъдие.

Членовете на КСНС считат за особено важно в проекта на Споразумението за партньорство да бъдат заложени мерки за преодоляване на неравенството. Следва да бъдат подкрепени мерките, насочени към развитие на модерната инфраструктура, електронното управление, енергийната ефективност и диверсификацията, както и за извеждането на балансирано развитие на селското стопанство, като ключов сектор в българската икономика. Според тях особено важно е да се подкрепи повишаването на конкурентоспособността на българската икономика чрез развитието на иновационни екосистеми, технологични центрове и паркове, което ще осигури връзката между образованието, науката и бизнеса. Следва да се обърне сериозно внимание на балансираното развитие на регионите и на политиките за заетост и повишаване на доходите на българските граждани.

Членовете на КСНС са единодушни, че с постигането на целите, заложени в Националната програма за развитие България 2020 и Споразумението за партньорство, ще се осигури ускорен икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт на българските граждани. Членовете на КСНС оценяват, че ресурсите за изпълнение на Националната програма за развитие България 2020 са ограничени. Финансовите средства по Споразумението за партньорство са важен допълнителен ресурс за изпълнение на стратегическите приоритети на страната. За това е необходимо прозрачното и ефективно изразходване на тези средства.

Консултативният съвет за национална сигурност се обедини около следните предложения до държавните органи и институции:

- Министерският съвет да организира и проведе информационна кампания за разясняване на проекта на Споразумение за партньорство – приоритети, финансиране, срокове. Изпълнението на Споразумението за партньорство в контекста на Националната програма за развитие България 2020 да се отчита ежегодно пред обществеността.

- Членовете на КСНС приемат, че изпълнението на Споразумението, включително и усвояването на средствата от европейските фондове в максимален размер е от важно значение за устойчивото икономическо развитие на страната и просперитета на българските граждани и се обединяват, че политическите партии и институциите трябва да положат съвместни усилия за постигането на тази цел.

- Всички институции да работят последователно за ефективно и прозрачно изпълнение на Споразумението за партньорство, като запазват и надграждат необходимия за това капацитет. 

   

Пламен Орешарски:
Удовлетворен съм

Премиерът Пламен Орешарски изрази удовлетворение след днешното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност /КСНС/.
„Аз съм удовлетворен и от дискусията, и от заключенията. Бяха разгледани стратегическите приоритети в "България 2020", посочи премиерът. Орешарски отбеляза, че тези приоритети са включени в управленската програма на кабинета и в Споразумението за партньорство с ЕК - под една или друга форма. 
„Удовлетворен съм от това, че всички членове на КСНС се обединиха около разбирането, че това е доста надпартийна, доста важна задача, така че това ми дава по-голяма увереност, че има широка подкрепа на предстоящите за стартиране официални разговори с ЕК за финализиране на Споразумението за партньорство. "Доколко е така ще видим, но съм удовлетворен на този етап", добави премиерът.

Попитан дали всички участници са имали единно становище по темата, Орешарски отговори утвърдително и добави, че дори резервите на Волен Сидеров са били по-скоро концептуални, а не по отношение на приоритетите. „Сидеров подчерта, че всички тези цели са много добри, но изпитва известни съмнения дали това е начинът за тяхното постигане“, посочи премиерът. 

Сергей Станишев:
Единодушието след КСНС е добро за държавата

Становището на Консултативния съвет по Национална сигурност беше прието действително с широко единодушие. Това е добре за държавата. Това каза лидерът на БСП Сергей Станишев след заседанието на КСНС.

Той подчерта няколко неща, които, според него са важни. Първо, това споразумение към днешния етап е наистина много по-добро от първоначалния вариант и това е становището и на ЕК. Има изведени много по-ясни приоритети в сравнение с първоначалния проект.

 

 

 

Докладът на премиера Пламен Орешарски:
Социално-икономическата обстановка е заплаха

Днес като заплаха за националната сигурност може да се счита цялостната социално-икономическа обстановка в страната, формирана в последните няколко години. Това се казва в изявление на министър-председателя Пламен Орешарски при представянето на "Стратегическите приоритети на Република България в контекста на Споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020", съобщиха от пресцентъра на МС.

Години, в които началната икономическа рецесия прерасна в депресия, висока безработица, растящо неравенство и катастрофален спад на доверие в институциите, което градихме с променлив успех през целия период на прехода, посочва Орешарски.

Публикуваме цялото изказване на премиера Орешарски:

Необходимо е доста настойчиво пространствено мислене с големи дози склонност цялото общество да се разглежда като система от преплетени връзки и по линия на няколко степени на итерации да се достигне до зависимостите, върху които би се фокусирала днешната дискусия.

Опитът за прилагане на подобен подход води до извод, който съм заявявал вече по други поводи. В последните 24 години, от началото на прехода до днешни дни, могат да се идентифицират 2 случая на икономически предпоставки, довели до действителна заплаха за националната сигурност – мораториумът върху плащанията по външния дълг на страната, наложен в началото на 1990 година и дал отпечатък върху цялостния ход на реформите в следващите няколко години и драматичната монетарна, финансова и банкова криза от периода 1996-1997 година.

От тогава досега проблемите с държавните дългове могат да се считат за решени. Монетарната и банкова системи също бяха сериозно заздравени и днес не могат да се третират по какъвто и да е начин като заплаха за националната сигурност.

Днес като заплаха за националната сигурност може да се счита цялостната социално-икономическа обстановка в страната, формирана в последните няколко години. Години, в които началната икономическа рецесия прерасна в депресия, висока безработица, растящо неравенство и катастрофален спад на доверие в институциите, което градихме с променлив успех през целия период на прехода. Това е предизвикателство, което изисква целенасочени усилия за възстановяване на инвестиционната активност, защото инвестициите са утрешният растеж.

Друг голям проблем е нарастващото несъответствие между уменията на работната сила и нуждите на трудовия пазар, което също предполага инвестиции в образованието и обучението.

Затова съм склонен да поставя като водещи предизвикателства инвестициите и квалификацията, като предоставящи конкурентната ни способност като икономика и държава.

При подготовката на доклада сме стъпили на вече приети стратегически насоки на развитие, преодолявайки характерната за нас като общество склонност да започваме на ново, като по-умни, интелигентни и красиви от предходните власти. В този смисъл, стратегическите приоритети в средносрочен аспект са функция както на сложилата се степен на социално-икономическо развитие на страната, така и на приоритетите на ЕС, дефинирани в стратегическите насоки "Европа 2020". Те са представени в Националната програма за развитие: България 2020, водещ стратегически и програмен документ, който задава целите на политиките за развитие на страната до 2020 г. В същото време, по-конкретни политики и инструменти за тяхната реализация се съдържат в Програмата на правителството "Държавност, развитие, справедливост", Националната програма за реформи, Конвергентната програма и другите действащи стратегически и програмни документи.

В доклада, който е на вашето внимание, са описани направленията от правителствената програма, които кореспондират на стратегическите насоки, посочени в другите програмни документи, без да влиза в описание на текущата работа и намеренията за действие на Кабинета.

Според предварителните разчети на Министерството на финансите, разполагаемият ресурс за изпълнение на политики и мерки, насочени към растеж и развитие на социално-икономическата система в тригодишния период 2014-2016 г. възлиза на близо 28 милиарда лева или над 10% от прогнозния БВП за периода. Тук са включени индикативно планираните средства от държавния бюджет [по средносрочната бюджетна прогноза], както и средствата от ЕС, в т.ч. неразплатените за програмния период 2007-2013 г. и разполагаемите за новия програмен период 2014-2020 г.

В прогнозата не са заложени инвестициите на частния сектор в стратегическите направления, посочени в програмните документи. Те остават с висока степен на неопределеност поради комплексни причини, между които – законовата и нормативна рамка, която не създава достатъчно благоприятна бизнес среда, зрелостта на политическата система и равнището на политически риск, нивото на административни услуги и редица други предпоставки. Поради това и един от водещите приоритети на Кабинета е насърчаване на предприемачеството. Подчертавам този акцент, само доколкото същият не е добре формулиран в другите стратегически приоритети извън Програмата на Кабинета.

В обобщение, предлагам няколко извода, които могат да залегнат под една или друга форма в заключенията от този Консултативен съвет:

1. Всички приоритети от програмата България 2020 намират място в Управленската програма на настоящото българско правителство и по преобладаваща част от тях се работи, а по други са набелязани конкретни политики, мерки и инструменти за тяхната реализация

2. Споразумението за партньорство с ЕК 2014-2020 съдържа както приоритетите от програмата България 2020, така и от Правителствената програма, като е постигнато съответствие с насоките от Стратегията Европа 2020.

3. Консултативният съвет подкрепя приоритетите, заложени в Споразумението за партньорство с ЕК и призовава за прилагане на политиките, насочени към тяхното изпълнение.

pressadaily.bg

 


Сходни връзки

Единодушие в КСНС по 8 стратегически приоритета | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2018 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 2.01 секунди