изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2018-09-26 @ 16:13 EEST
БОГАТСТВОТО НА ЕДНА ОБЩИНА СА ЖИТЕЛИТЕ Й – УСПЯВАЩИ, МОЖЕЩИ, ТЪРСЕЩИ    
Интервюта

Кметът на община Добричка Петко Петков пред НДТ

 

ОБЩИНА ДОБРИЧКА – ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ, С УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА И БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ 

- Г-н Петков, за 46-ти пореден път самодейци от цяла Добруджа, а и от много краища на България, ще се стекат край село Дебрене, за да участват във фолклорния събор „Песни и танци от слънчева Добруджа”. Какво носи този празник на хората, какви са вълненията преди събора, който е и празник на община Добричка?

- Години наред всички празнуваме този скъп за нас ден и си пожелаваме добруване за нас, за децата ни и разцвет за общината. Това е празник, който от 1997 г. е посветен на жителите на община Добричка, вплетен е във фолклорния събор „Песни и танци от слънчева Добруджа“ и заема достойно място в културния, обществен и исторически календарна общината вече цели 46 години. За никого не е тайна, че нашите делници, делниците на хората от общината, са изпълнени с много динамика, предизвикателства и с много труд. Делниците дават смисъл на живота, а празниците - криле на духа. В многовековната пътека на живота между земята и небето се е извила пъстра шевица на духовната традиция на добруджанци. Достигнала днес до нас, тази пребогата на красота и мъдрост духовна традиция ни прави горди, че сме се родили тук, в сърцето на Добруджа – люлката на България.

Нашата община е част от този благословен край на страната ни. Знам, че богатството на една община са нейните жители – успяващи, можещи, търсещи. Животът на хората от плодородната равнина през годините е омесвал радости и скърби, делници и празници. По безкрайния път, между земята и небето, редом до хляба се е раждала песента. Изтръгната от дълбините на човешката душа, красотата на добруджанския фолклор се ражда за пореден път в песните, мелодиите и танците на фолклорния събор „Песни и танци от слънчева Добруджа“ - Дебрене 2014 г. Този събор за пореден път ще събере няколко поколения, които продължават да пазят и ревниво съхраняват българските фолклорни традиции.

2 457 участници са заявили участие до 12 юни в празника на община Добричка от девет области от страната – Добрич, Пловдив, Русе, Ловеч, Свищов, Ямбол, Шумен, Силистра и Варна ще покажат своите умения като певци, свирачи, танцьори, разказвачи на народни предания, и ще изпълняват автентичен български фолклор. Във фолклорната проява ще се представят 106 певчески групи, 19 танцови състава, 17 групи за обичаи, над 100 индивидуални изпълнители и 12 индивидуални изпълнители инструменталисти. Очаква се до деня на събора броят на участниците да бъде 2600. Традиционни участници са състави и индивидуални изпълнители от общините Добрич, Балчик, Шабла, Ген. Тошево, Крушари, Каварна, Аксаково, Суворово, Девня, Ветрино, Аврен, Вълчи дол, Варна. Най-много са от община Добричка. Участниците от общини, които не са от област Добрич, са 532, като миналата година бяха 380. Най-малкият участник в събора е Мария Николаева Апостолова, на 4 години, от с. Ген. Тошево, община Тунджа, област Ямбол, а най-възрастният е 81- годишният Митко Митев от с. Галата, община Тетевен, област Ловеч.

 

- Прави впечатления финансовата стабилност на община Добричка през последните години на фона на тежкото положение на много общини в страната. Каква е формулата за постигане на тази стабилност

- До средата на миналата година Министерството на финансите извършваше класация за финансовото състояние на общините, като община Добричка беше класирана на 17 място от всичките 264 общини в страната. Сигурен съм, че и сега ако се извърши такава класация ние отново ще бъдем на едно от челните места. Запазването на финансовата устойчивост и стабилност винаги е била основна цел, която с моя екип ежегодно сме си поставяли при изготвянето на бюджета на общината. Няма кратка формула за постигането на тази цел. Спецификата на Добричка община изисква ясно и точно да се идентифицират проблемите на всяко от 68-те села, за да могат тези проблеми да бъдат решени чрез бюджета, разбира се, при ясно и точно подредени приоритети. А това може да се постигне чрез осигуряване на пълна прозрачност на целия бюджетен процес, при максимално съобразяване с мненията и предложенията на хората от всичко едно село. Бюджетът на община Добричка за 2014 г. е 18 005 000 лв., като са осигурени средства за обезпечаване на всички дейности, възложени за изпълнение на общинската администрация. Предприели сме действия за пълно обхващане на всички данъчно задължени лица и е създадена  организация за своевременното събиране на дължимите данъци и такси. Приходите от управление и разпореждане с общинско имущество ежегодно нарастват, като за 2014 г. само от приходи от отдадена под наем земеделска земя очакваме да съберем 1 200 000 лв. Строителната програма на общината за 2014 г. е на стойност 5 499 808 лв. и е най-голямата, изпълнявана досега. Като прибавим и стойността на обектите, които общината ще изпълни през тази година със средства от европейските програми, строителната ни програма за 2014 г. ще е около 15 000 000 лв. Създадената система за финансово управление и контрол относно събирането и изразходването на общинските пари ми дава основание да гледам спокойно напред.

 

- Приключи програмният период 2007-2013 година. Каква е равносметката Ви – с какво той допринесе за повишаване на благосъстоянието на хората от общината?

- Всеки проект, който успяхме да реализираме по Оперативните програми, е израз на европейската солидарност и превърна община Добричка в неделима част от европейското икономическо и социално пространство. През изминалия програмен период работихме по 36 проекта за над 13 240 000 лв. по ОП „Регионално развитие”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, както и по Програмата за развитие на селските райони. Чрез два големи инфраструктурни проекта реновирахме 6 детски градини, училището в с. Карапелит и 7 читалища чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност. Извърши се саниране на сградите, подмяна на дограмата, изграждане на скатни покриви, вътрешни мазилки, подмяна на подови настилки, ремонт на кухни и санитарни възли. Така бяха постигнати изискуемите норми за отглеждане и възпитание на деца в доучилищна и училищна възраст по отношение на температура, влажност, осветеност, както и създаване на добри битови условия. Подобри се качеството на живот и се разнообразиха предлаганите услуги от читалищата с дългосрочен ефект за населението и условията за живот в нашите населени места.

Гордея се с факта, че създадохме и регистрирахме Местна инициативна група “МИГ-Добричка”, една от първите в България, която да работи в обществена полза. Основните и  приоритети са: развитие на селския район чрез повишаване на конкурентоспособността на земеделието, подобряване качеството на живот и повишаване на възможностите за заетост, както и опазване на околната среда и осигуряване на общностно развитие за населението на територията на МИГ. Основна отговорност и ангажимент на МИГ-Добричка е създаването и успешната реализация на интегрирана Стратегия за местно развитие по смисъла на подхода Лидер за оживяване на територията на селския район и повишаване на капацитета на местната общност, съгласно водещата цел за устойчиво развитие на територията на МИГ. Работим по одобрен проект на обща стойност 3 220 000 лв. Към МИГ Добричка има подадени и одобрени около 60 проекта, 12 от които са разработени от общинската администрация по мерки 321 “Изграждане или подобряване на инфраструктура за услуги, културни, социални, спортни” и 322 “Рехабилитация, улици, паркове, обществени сгради, исторически, културни, религиозни” на обща стойност 1 100 000 лв. Главната цел на тези проекти е да превърнем територията на община Добричка в жизнена селска среда, чрез повишаване качеството на живот, което да се постигне чрез осигуряване на достъп до основни услуги за населението, които напълно съвпадат с целите заложени в проектните предложения.

За да намерим положително решение на демографския проблем, условията за живот в нашите села трябва да се подобрят и да не им липсва нищо на нашите жители. Осигуряването на адекватни спортни услуги особено за младото поколение в населените места е възможност, която ще реализираме с три от проектите към МИГ в най-големите ни села: Стожер, Карапелит и Победа. Те ще се реновират и ще станат мултифункционални спортни площадки, с възможност за игра на баскетбол, волейбол и тенис на корт. Обновяването на парковите пространства, обособяването на местата за отдих и изграждането на детски площадки в селата Божурово, Стефаново, Смолница, Одърци, Дончево, Бенковски, Плачи дол, Ведрина, Бранище, Стефан Караджа, Паскалево, Ловчанци и Ф.Дянково, където живеят млади семейства с подрастващи деца, ще бъде предпоставка за подобряване качеството на жизнената среда. Ще има достъп до услуги, свързани с развлечения и отдих, което е заложено и в Общинския план за развитие на Община Добричка 2007-2013 г.

Проектът „Корекция на дере и охранителен канал за защита от наводнения в урбанизираната територия на с. Сливенци” ни даде възможност да коригираме дере и охранителен канал в урбанизираната територия на с. Сливенци с дължина 968 метра, чрез вкопаване, изграждане на диги, за да защитим 30 къщи, попадащи в територия с повишен риск от наводнение.

Населението на нашата община е застаряващо. Имаме нужда да развиваме добра социална политика. Справяме се добре с местни усилия и с помощта на еврофондовете.

По проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Добрич”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” община Добричка в качеството си на партньор има ангажименти по отношение изграждането на довеждаща инфраструктура до регионално депо за твърди битови отпадъци в с. Стожер. В тази връзка са проведени процедури за избор на строител и строителен надзор. До 10 юли 2014 година се очаква строителството да започне.

Социалното подпомагане е основният инструмент за гарантиране на адекватна социална защита на уязвимите групи от населението. Дейностите за трайно завръщане на пазара на труда на лица в трудоспособна възраст, получаващи месечни социални помощи, допринасят за фокусиране на системата за социално подпомагане към най-нуждаещите се лица и семейства, а именно самотни родители, хора с увреждания и възрастни самотни хора. Чрез реализацията на  няколко проекта предоставихме услуги за грижа в семейна среда на болни, самотни възрастни лица и деца за подобряване качеството им на живот, чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция; успяхме да приключим с деинституционализацията и създадохме приемна грижа, която е една от най-успешните мерки за закрила на детето за настаняване на децата извън семейството. Създадохме възможности за повишаване качеството на живот на деца и семейства от уязвимите групи в общината и устойчиво предоставихме социални услуги в общността чрез разкриване на Център за обществена подкрепа. Формите на занимания и дейностите, включени в проекта, поставиха началото на една нова добра практика - за хармонизация на отношенията между децата и младежите в неравностойно положение, техните връстници и цялото общество. Това им даде възможност да се почувстват равнопоставени и значими и по този начин се установиха трайните принципи на Европейското общество-социална работа, специална закрила, равен достъп до различни форми за развиване на дарованията им.

Създаването на условия за повишаване качеството и ефективността на системата за образование и обучение в детските градини също е приоритет в дейностите на общината. Чрез един от проектите ще доставим компютърни конфигурации във всяка една от 32-те целодневни детски градини, за обогатяване на материално техническата база по проекта се предвижда да се закупят и интерактивни дъски. Надявам се да повишим качеството и ефективността на учебно-възпитателния процес и нагледността на учебния материал в системата за образование и обучение.

 

- Какви са очакванията Ви за следващия програмен период? Върху решаването на кои проблеми ще акцентира кметският екип?

- По-късното приемане на европейските регламенти доведе до забавяне в подготовката на споразумението за партньорство и програмите с европейско финансиране. Ние, кметовете, все още очакваме последна, актуална информация колко общо европейски средства ще получи България за периода 2014-2020 г. и за какви дейности ще се използват и по кои мерки и програми ще бъдем бенефициенти. На мен лично ми се иска да се заделят повече средства от новите програми за развитие на селските райони за осигуряване на основни услуги на населението и за спиране на драстичното обезлюдяване на селата. Също така се надявам Министерството на труда и социалната политика да увеличи средствата, които ще бъдат насочени към социални услуги за най-бедните и нуждаещи се хора. През есента масово приключват общинските проекти по настоящата програма за човешки ресурси за осигуряване на заетост и подкрепа на хората в бедност и риск от социално изключване. Дотогава трябва да стартират мерки по новата програма, за да се гарантират социалните услуги и да се предотврати рязкото увеличаване на безработицата. Това с особена сила важи за малките и отдалечени населени места, където няма друга алтернатива за заетост и общините са най-големият работодател. Нямаме големи очаквания за европейски средства за инфраструктурни проекти през новия програмен период, затова ще разчитаме основно на бюджетни средства за решаването на текущите проблеми, но искам да уверя всички жители и гости на общината, че няма да пропуснем нито една възможност за кандидатстване по Оперативните програми.

С разработването и приемането на Общинския план за развитие на община Добричка за новия програмен период, си поставихме доста амбициозни цели, които предстои да решаваме през тези 7 години: активиране на местния потенциал за постигане на устойчиво развитие и конкурентоспособност на местната икономика и по-добро качество на живот на местното население. Предстои предизвикателството да развием своите предимства и да ги използваме за отправна точка при решаването на стоящите пред общината проблеми, затрудняващи нейното развитие. Бих искал да споделя само малка част от тях като подобряване привлекателността и на средата за живот; подобряване на транспортната инфраструктура; Диверсификация на икономиката в общината чрез развиване на туризъм; гарантиране на обществен ред и сигурност; стимулиране на преработвателната промишленост и търговията;  приоритетно развитие на биологично земеделие и др.

 

- Какви ремонтни дейности - на пътища, училища, читалища, детски градини, ще бъдат извършени през настоящия летен сезон?

- За ремонти и реконструкции на инфраструктурни обекти са заделени значителна част от средствата, предвидени в строителната програма на общината. Предвиждат се основни ремонти на участъци от общинските пътища както следва: Карапелит-Медово–Бенковски, Стожер-Стефаново, Батово-Прилеп, Ведрина-Ново Ботево, Славеево–Пчелино, Победа-Минково, Карапелит-Подслон, Карапелит–Дянково. В границите на общината се предвиждат и ремонти на пътища - Пчеларово-Житен и Бенковски–Кочмар. Ще се изпълнят шосировки и асфалтиране на улици в селата Ломница, Одърци, Ловчанци, Сливенци, Божурово, Енево, Подслон и Дряновец. В цялост се предвижда да се положат 51 091 кв. м асфалтова настилка и 20 545 кв. м шосировки. С цел осигуряване на безопасността на движението по улиците в седемнадесет населени места ще се  изградят на ограничители на скоростта. По публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” ще се извърши рехабилитация на улици в седем населени места Стожер, Плачи дол, Паскалево, Смолница, Козлодуйци, Одринци и Бенковски. Ще се положат 34 318 кв. м асфалтова настилка на 12 улици. Реконструкцията е на обща стойност 1 449 896 лева. Предвижда се реконструкция на отводнителния канал в с. Ведрина, както и почистване и продълбочаване на съществуващи дерета. Ще се изградят нови водостоци в селата Опанец, Славеево и Крагулево и ще се ремонтират такива в седем села. Съвместно с „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, Добрич, ще се подмени водопроводната мрежа в част от селата Бдинци, Вратарите и Владимирово. Ще се реконструира уличното осветление в част от село Овчарово. Системно се полагат грижи за поддръжка на естествените водоизточници и кладенци. Ще се ремонтират естествените чешми в 12 населени места.

За ремонти на сградите от социалната инфраструктура и благоустрояване на населените места са предвидени над 2 милиона и 522 хиляди лева. От тях  970 хил. лева са заделени за ремонти на тринадесет училища, двадесет и две детски градини, двадесет и две читалища, четиринадесет здравни служби и социални патронажи. Основни ремонти ще се извършат на читалищата в селата Златия, Карапелит, Росеново, Свобода и Смолница. Ще се извърши реконструкция на физкултурния салон към училището в с. Черна. За подобряване привлекателността и средата за живот в община Добричка ще се ремонтират публични пространства в единадесет населени места. През настоящата година се обърна внимание и на благоустрояването на гробищните паркове. В 23 ще се извършат ремонтни дейности по съществуващите постройки, огради и водопроводи.

 

- Какви са очакванията на селскостопанските производители по отношение на реколтата тази година?

- Неблагоприятните климатични условия през пролетта -ниските за сезона температури, количеството валежи над нормата и падналите градушки, неминуемо ще окажат влияние върху реколтата от есенни култури тази година. Очакванията към момента са за понижение на добивите спрямо миналогодишните, като в някои райони редукцията може да достигне 30 %. Според селскостопанските производители средният добив от пшеница и ечемик ще е между 300 и 310 кг от декар. Очакват сравнително по–ниски добиви във връзка със създалата се  обстановка – многото и проливни валежи.

 

- Какво е посланието Ви към жителите на община Добричка – кое е това, което ги прави горди, че живеят в този край?

- Добруджанци трябва да се гордеят, защото са успели да съхранят човещината и трудолюбието. Така нашата община е един от основните производители на селскостопанска продукция. От равните поля на Добруджа и от ръцете на Добруджанци се меси и пече хлябът на България. Вярвам, че щом работим честно и всеотдайно, ще успеем. Бъдете хора със самочувствие и увереност в силите си! Сигурен съм, че с общи усилия можем да постигнем още по-добри резултати, защото човещината, партньорството и диалогът са предпоставка за крайния успех.

 

Мариела БОНЧЕВА

 


Сходни връзки

БОГАТСТВОТО НА ЕДНА ОБЩИНА СА ЖИТЕЛИТЕ Й – УСПЯВАЩИ, МОЖЕЩИ, ТЪРСЕЩИ | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2018 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 2.71 секунди