изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2018-07-23 @ 12:31 EEST
ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ПОДАДЕ РЪКА НА ТЕЗИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ОБРАЗОВАТ ДЕЦАТА СИ    
Интервюта

Пред НДТ д-р Емилия Баева – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ на Община град Добрич- Д-р Баева, едно от новите предизвикателства пред общините е т.нар. „Магистрала на образованието“ - всяко дете да посещава училище и да излиза от там образовано. Каква е подготовката на Община град Добрич за реализирането й и какви стъпки са предприети?

- На 5 юли 2017 г. излезе Постановление на Министерски съвет за създаване на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици от задължителната предучилищна и училищна възраст. Той има за цел да върне отпадналите деца и да задържи застрашените от отпадане деца за предучилищна подготовка и ученици в началния, основния и, ако можем, в средния курс на образование. Целта на този механизъм, според мен, е да се създаде междуинституционална ангажираност. В екипите, които трябва да се сформират, ще участват представители на общините, на регионалните управления по образование, на дирекциите „Социално подпомагане“, на самите институции в системата на предучилищното и училищно образование,т.е детски градини и училища  - учители, на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, ромските, младежки и здравни медиатори. Задължително, за съжаление, ще има и представители на областните дирекции на МВР. Препоръчително е в комисиите да има представители и на спортните клубове, на  РЗИ и други институции, ангажирани с обхващане, задържане и интеграция на децата и учениците.. Идеята на такова широко представителство е всеки, според своята експертност, да формира убеждение у родителите, че децата трябва да посещават училище.

За мен, реализацията на механизма е много сложна. Миналата седмица в София се проведе среща на представители на общините с министър Красимир Вълчев и експерти от Министерството на образованието и науката. На нея бе обсъдена практическата реализация на механизма. Защото, за нас това е една поредна ангажираност на общините, която трябва да бъде осъществена с наличния човешки и финансов ресурс. В постановлението категорично е казано, че ангажиментът за транспортните разходи е за сметка на общините. Тук се включва и ангажираност на експертите, които не са толкова много. В нашата община те са четирима. Ако включим всички тях в екипите по механизма за съвместна работа, въпросът е къде остава другата им дейност. Още повече, че това, което трябва да се прави в екипите, не е чисто експертна дейност. Затова ние следваме указанията, които са дадени на срещата в София, четем и анализираме постановлението и очакваме практическите указания от МОН, откъдето са обещали и създаване на единна платформа, където да се подават тези данни. За работата на екипите ще бъдат разработени специални мерки и указания, както и предстои поетапно обучение на участниците в тях.

- На какъв етап е подготовката на Общината?

- Създали сме времеви график. Според него, първият фиксиран срок е 31 юли 2017 г. Дотогава кметовете на общините трябва да определят районите на компетентност на всеки екип в рамките на територията на общината. Трябва да уведомим началника на РУО за това. Днес /26 юли/ с директора на дирекция „Хуманитарни дейности“ Дияна Борисова и експерта „Училищно образование“ Марияна Симеонова решихме, че ще предложим на кмета г-н Йордан Йорданов да утвърди със заповед нашата община да бъде разпределена на четири зони. Първата зона включва кварталите „Изгрев“, „Иглика“, „Строител“. Четвъртият район е по-голям – той включва централна градска част и прилежащите в близост територии, тъй като считаме, че броят на отпадналите ученици в него е по-малък. Постарахме се във всяка зона да има училища и детски градини с много отпаднали деца. Например, в едната зона са ОУ „Йордан Йовков“, ОУ „Панайот Волов“, детските градини с номера 29, 26, 32 и 17, в които обикновено има риск от отпадане на ученици и такива, които са отпаднали.

Създавайки четири зони, ние трябва да определим най-малко четири екипа. Т.е. началникът на РУО трябва да създаде четири екипа за нашата община. Засега ни е казано, че имаме възможност в един регион да имаме няколко екипа, но изчакваме, за да се съобразим, ако получим указания. Отчитаме, че населението от уязвимата общност в нашата община не е компактно, както в други градове, като Пловдив, Стара Загора, София. То не населява един квартал. Това, може би, е добре за интеграцията на тези лица. Но, в същото време ни затруднява, защото задължение на Общината е да има повече екипи, които да могат да посещават необхванатите в образователния процес деца. А, те ще се посещават от къща на къща и основно вечер.

- Какво следва по времевия график?

- След като уведомим началника на РУО г-н Жоро Тошков, той трябва до 5 август да поиска от кмета да определи състава на екипите. Ние, разбира се, вече обмисляме това. Надяваме се, че нашите четири района ще бъдат утвърдени, за да мислим какви лица да предложим за членове на екипите. Началникът на РУО ще иска предложения за членове на екипите също и от директорите на РД „Социално подпомагане“, ОД на МВР. До 15 август ние трябва да изпратим до началника на РУО предложения за членове и до 18 август той да издаде заповед за определяне на ръководителите и съставите на екипите. Имаме уверение, че дотогава ГРАО ще предостави информацията за децата и учениците в задължителна училищна възраст, които подлежат на обхващане в образователната система.. До18 август трябва да са оформени екипите До 31 август въз основа на получената от ГРАО информация ние ще изготвим списък на децата и учениците в ЗУВ, които през предходната година не са били записани в училищата и детските градини на територията на общината и да предадем тази информация на екипите по райони на обхват. Оттук нататък ще започнем идентифициране на децата и учениците, които са в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са обхванати в образователната система чрез подадена от директорите информация за записаните. Изключително напрегнат механизъм, с много отговорности.

Това са накратко сроковете за предстоящите летни месеци. Същинската работа на екипите започва през есента с посещения по домовете или разговори с родителите с цел записване на децата им в детска градина или училище.

- Това до 15 септември ли трябва да се случи?

Не , в никакъв случай това не може да се случи до 15 септември, защото до тогава няма да е ясно колко деца са записани.. Процесът е дълъг и все още не много ясен. Ще се ангажират медиатори, ще се предприемат мерки включващи и налагане на санкции от компетентни органи за неизпълнение от родителите  на задълженията им по Закона за закршила на детето и Закона за предучилищно и училищно образование.Очаква се до края на тази календарна година и, може би, до началото на следващата, да има някакъв резултат. Но, пак казвам, че има много неясноти.

- Например?

Един от текстовете гласи, че „в случаите, в които децата не могат да бъдат открити в продължение на 10 дни на постоянния им адрес, кметовете на общините уведомяват съответните началници на РУО по постоянен адрес. Те, от своя страна, изпращат данните за необхванатите неоткрити на адрес деца до ГРАО за актуализация. Т.е. те трябва да актуализират списъка с адресите, да го изпратят на  ОД на МВР, за да могат да бъдат издирвани тези лица по последния известен адрес и ние след това да получим информация на кой адрес са. Но, трябва да получим информация от ГРАО какъв е постоянният им адрес и да ги посетим. И това 10 дни. Обемът на работа е изключително голям. Затова и на срещата миналата седмица от общините е задаван въпросът дали това не трябва да са създадени специално за целта екипи. Защото, ако експертите от различните институции цял ден бъдат ангажирани в този обход, въпросът е кой ще върши текущата им работа. Все пак имаме уверението на МОН, че доста неща ще бъдат направени. Предстои поетапно обучение на екипите. Най-вероятно, то ще се организира по области от областните управители, но все още е незнайно кога. За работата на екипите ще бъдат разработени специални мерки-указания.

Очакваме към решението за механизма за съвместна работа на институциите, както към всеки документ, да има указания за това какви ще са правомощията на екипа, как той ще работи със семействата, каква ще е ролята на представителя на МВР. Предлага се, ако някоя институция, училище или детска градина, откаже да участва в екипите, да бъде подаден сигнал в РУО и то да информира МОН. Ще има горещ телефон, на който да можем да се обаждаме. Тепърва трябва да се изясни как ще бъде въздействано на учителите и другите членове на екипа, за да участват, тъй като това не е в длъжностната им характеристика. На тези екипи ще бъде вменено при констатирано укриване на ученици или установяване на т.нар. мъртви души да бъде информирано МОН, за да се вземат мерки. Но, за това е най-добре да имаме указания и да е ясно кой ще закриля членовете на екипа.

На срещата на 20 юли е споделен опитът на общините в София и Враца. Те сами са създали такива екипи. Може би, защото във Враца проблемът е много по-сериозен, отколкото при нас. В тези екипи участват и представители на РЗИ, РЗОК, строителни техници от Общината и др. Те са се опитали, убеждавайки семействата да пуснат децата си на училище или да не ги отписват, да им дадат нещо насреща – насоки, консултация. Например, да им обяснят как да си изберат личен лекар, какво да направят, ако нямат здравна осигуровка и т.н. Така екипът става още по-мултидисциплинарен. Но това не е залегнало в постановлението ,всяка община ще решава сама за себе си. Министерството, като че, разчита повече на рестриктивните мерки. В постановлението е посочено какво може да се отнеме на семействата, ако не си допуснат децата на училище.

- Към момента няма ли актуална информация за отпадналите ученици?

- Начинът, по който към момента се финансират училищата и детските градини – по единни разходни стандарти, според броя ученици, създаде предпоставки в някои учебни заведения да съществуват т.нар. мъртви души. Т.е. деца, които не посещават училище или се появяват от време - навреме, да се водят на списък, за да могат да се получават средства за тях. Не виждам защо да крием това, тъй като, както ние, така и МОН, го знаем. Това, което Красимир Вълчев сподели на една от последните срещи, в които участва като главен секретар на МОН, преди да стане министър, бе, че сегашният механизъм на финансиране вече е отживелица и трябва да се търси нов модел. На срещата в София на 20 Юли са обсъдени промените във финансирането, които имат основна цел компенсиране на неравенствата. Да има значение не само брой ученици, а брой паралелки/групи за .детските градини, „малки“ училища, но с по-голям брой деца от уязвими групи. И други компоненти. Експертите от МОН усилено работят и търсят адекватен за новите условия механизъм за финансиране на образованието-

- Какви са причината за отпадането на деца от образователната система?

Причините са комплексни. Не може да не се обърне внимание на процеса на миграция – външна и вътрешна, който е изключително динамичен. Виждаме как в началото на учебната година деца започват обучение в детска градина, а в края на годината тях вече ги няма. Например, директор на детска ясла ми се обади притеснен за това, че в един момент напускат едновременно три деца. Видяхме този процес и в ОУ „Христо Смирненски”. Питаха ме защо от ръководството на училището искат маломерни паралелки за трети и четвърти клас, каква е била ситуацията в първи и втори клас. Истината е, че във втори клас през миналата учебна година е имало 35 деца, а в трети – 34. Можете да си представите колко деца са напуснали, за да се иска по една маломерна паралелка в трети и четвърти клас. Това е динамика. Сега тези деца вече ще се водят необхванати.

Другият фактор е доколко образованието е ценност. Ако родителите не са убедени, че образованието е ценност, много трудно те ще бъдат мотивирани да си пуснат детето на училище. Важен е и финансовият момент, особено когато учебниците и учебните помагала са платени. В практиката ми като лекар съм имала възможност да разговарям с родители, обхванати по проект на Община Добричка, по който се заплащаха таксите на всички деца от предучилищните групи в училищата и детските градини. Те обясняваха, че дори таксите им да са платени, то, за да изпратят децата си на детска градина или училище, трябва да им купят дрехи, да им направят изследвания. Т.е. дори някой да им плати таксата и да са платени учебниците, те отново поставят въпроса за другите съпътстващи разходи. Дали това е истина или е в резултат на факта, че обществото ги научи да получават всичко това, аз няма как да зная. В моята практика – и като лекар, и като заместник-кмет, съм се сблъсквала с много случаи на семейства от тези уязвими групи, за които е въпрос на чест и достойнство детето им да е образовано, да ходи на детска градина и училище. Имам възможност да посещавам такива детски градини, където виждам как тези деца учат. Присъствах на закриването на учебната година в детска градина „Надежда” на фондация „Ръка за помощ”, на празника Гергьовден в детска градина №32, на прояви по проект на Регионална библиотека „Дора Габе”, също с деца от „Надежда”. Впечатляващо бе как тези деца рецитират, как са спретнати. Такова задоволство се четеше по лицата на родителите, на бабите и дядовците, тъй като идеята на тези прояви е да се сплоти семейството, да работим не само с децата, но и с техните семейства. Това наистина буди респект и уважение. Няма да забравя как в детска градина №32 едно дете рецитира „Аз съм българче”, а друго „Родна стряха”. И, учителката каза „Ние даваме в първи клас едни подготвени деца”. Т.е. системата може да подготвя тези деца. Въпросът е да ги накараме да влязат в нея, да бъдат мотивирани за това. Смятам, че държавата трябва да подаде ръка на тези, които наистина желаят да образоват децата си. Това, което забелязваме от години, е, че бабата и дядото са грамотни, но родителите не. Аз, като детски лекар, го забелязах преди 10-15 години. Тогава с колегите се чудехме на кого да кажем.    

Според мен, има много какво да се работи. Дали механизмът точно по този начин ще бъде удачен, времето ще покаже. Ние, разбира се, като всяко ново нещо, което малко ни плаши и не ни е достатъчно ясно, защото нямаме указания, сме леко притеснени. Но, в същото време дълбоко убедени, че трябва да се случи. Не можем да оставим нашите внуци да растат с неграмотни деца.

Според мен, в никакъв случай не трябва да се откажем от това население. Напротив, може би, закъсняхме. Но, ако нищо не направим сега, ще закъснеем още повече. Но не зная дали ефект ще бъде постигнат за няколко месеца.

Какви са данните за отпадналите от образователната система деца, с която разполагате към момента?

Според официалните данни, това са 73 деца за предшестващата учебна година. Но, ясно е, че реалната бройка е много по-голяма. Ако за нашата община имаше само толкова отпаднали деца, нямаше да има нужда да правим толкова екипи. Ясно е, че са много повече. Да не забравяме, че 73 са отпаднали през учебната 2016/2017 година, но, ако прибавим и тези от последните 4-5 години – по около 80 деца годишно, се получават общо 300. А, тези, които въобще не са постъпили никъде…?

Нашата цел е тези деца да влязат в детска градина, тъй като този етнос трудно дава децата си на детска ясла. Но, ако постъпят в градина, в задължителната предучилищна група и оттам в първи клас, това ще е много добре. Защото сега някои  постъпват в първи клас без да знаят български език.

- Все пак, обсъжда ли се идеята за някакво стимулиране на учителите, които ще участват в екипите?

Учителите, които ще участват в екипите, ще получават допълнително заплащане. Най-вероятно, то ще е включено в единния разходен стандарт. Дори се мисли и за обвързване на работната заплата на тези учители с работата им в екипите и в работата с проблемни деца. Но, за останалите членове на екипите, стимулирането ще зависи от работодателя им. Едно от предложенията, обсъждани на срещата в София, е, експертите, които участват в екипите, да получават  допълнителното материално стимулиране, което общините реализират в края на годината. Аналогични са съветите към другите институции. Но, те ще решат сами. Стимулирането може да бъде и чрез заплащане като ненормиран работен ден. Сега нашата надежда, макар и минимална, е, че Министерски съвет ще отпусне някакви средства, за да обезпечи финансово това постановление. Но, това е в едно неясно бъдеще. Ние нямаме нищо против дори да бъде обвързано с резултатността т.е. с броя на върнатите в образователната система деца. Има много неясноти, но началото е поставено и ние сме направили първата стъпка.

- Според Вас, механизмът за съвместна работа ще даде ли резултат?

Неслучайно, механизмът е за съвместна работа. Без съвместна работа на няколко институции, няма как да се случи. Аз искрено се надявам, че, хората, които бъдат посещавани, ще намерят в тези екипи съветник, съратник. Ще намерят приятел, който да помогне. Защото, според мен, ако тръгнем с „тоягата” и рестрикциите, ние ще бъдем гонени с тоягата, както се случва някъде. Смятам, че, ако можем да им внушим предимствата на това да си образован, за да можеш след това да си намираш работа, или поне да завършват задължителните етапи на образование, ще е много ценно. В този ред на мисли, ние решихме и направихме предложението ОУ „Йордан Йовков” да стане обединено училище, за което има заповед на министъра. Това училище се намира в район, където има компактно население от уязвима група. В него те ще могат да завършат десети клас и да придобият професия, макар да не получат диплома.  Това им дава възможност след това да завършат в ПГ по туризъм, откъдето да излязат с диплома. Смея да кажа, че сме взели правилното решение, тъй като след трето класиране за прием в осми клас, в тази паралелка са записани 19 деца. Тя окончателно ще бъде ясна през септември, но дори и да остане маломерна, все пак ние на 19 деца ще сме подали ръка. Затова си струваше това училище да стане обединено. НДТ

 


Сходни връзки

ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ПОДАДЕ РЪКА НА ТЕЗИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ОБРАЗОВАТ ДЕЦАТА СИ | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2018 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.34 секунди