изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2018-11-14 @ 21:23 EET
РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ОТ 12.09.2018 /ВТОРА ЧАСТ/    
НовиниРЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ОТ 12.09.2018 /ВТОРА ЧАСТ/


Съвет „Общи въпроси“

 

Правителството одобри българската позиция за заседанието на Съвет „Общи въпроси“, което ще се проведе на 18 септември в Брюксел. Настоящият ротационен председател на ЕС - Австрия, ще представи пред държавите-членки приоритетите си за следващите шест месеца. Съветът ще обсъди и досиетата, по които иде се работи до европейските, избори през 2019 г. Ще се проведе изслушване относно задействаната от ЕК на 20 декември 2017 г. процедура по член 7, параграф 1 от ДЕС относно принципите на правовата държава в Полша.

В рамките на заседанието на Съвет „Общи въпроси“ по член 50 се очаква да бъде представена информация от ЕК за актуалното състояние на преговорите за оттеглянето на Обединеното кралство, както и за рамката на бъдещите отношения.

Правителството одобри и българската позиция за участие в неформалното заседание на министрите по енергетика на ЕС, което ще се проведе на 17 и 18 септември в Линц, Австрия. Предвижда се да бъдат разгледани въпроси, свързани с ролята на иновациите като ключов фактор за енергийния преход, както и да бъдат обсъдени въпроси от пакета на ЕК „Чиста енергия за всички европейци“, с фокус към вътрешния енергиен пазар.  В рамките на заседанието ще бъде подписана доброволна декларация без правно обвързващ характер на тема „Инициатива за водорода“. Документът подчертава ролята на устойчивите водородни технологии за декарбонизация на енергийната система и дългосрочна енергийна сигурност в ЕС.

 

Одобрени са позицията и състава на българската делегация за участие в Осмата сесия по Рамковата конвенция за контрол на тютюна

 

Правителството одобри позицията и състава на българската делегация за участие в Осмата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация, която ще се проведе в периода от 1 до 6 октомври в Женева, Швейцария.

Българската делегация ще бъде водена от заместник-министъра на здравеопазването Светлана Йорданова и ще се състои от представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Министерството на земеделието, храните и горите и Министерството на външните работи. Общият дебат ще включи 15 доклада и 10 проекта за решения. Основни дискусионни теми ще са:

ü  Заявления за статут на наблюдател на Конференцията на страните;

ü  Глобален напредък при прилагането на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО;

ü  Инструменти на договора и технически въпроси;

ü  Реклама на тютюн, промоция и спонсорство: изображения на тютюна в развлекателната медия. вкл. Интернет;

ü  Оценка на напредъка по технически въпроси, свързани с членове 9 и 10 (Регламентиране на съдържанието и разкриването на тютюневи изделия, вкл. водна лула (наргиле), бездимните тютюневи изделия, тютюневи изделия в нагрят вид);

ü  Текущо и възникващо познание, базирано на мерките за Намаляване на пристрастяването;

ü  Динамика на пазара и използването и мониторинг на пазара на тютюневите изделия, в т.ч. на новите такива;

ü  Стандартни оперативни процедури (COP) за измерване на никотина и специфичните за тютюна нитрозамини (ISNA) в бездимния тютюн;

ü  Намаляване на токсичните вещества в бездимни тютюневи изделия;

ü  Проследяване на напредъка относно подпомагане при изпълнението и международно сътрудничество по търговски и инвестиционни въпроси, вкл. споразумения и правни предизвикателства във връзка с прилагането на РККТ на СЗО. както и по Целите за устойчиво развитие, глобалните цели за справяне с хроничните незаразни заболявания, права на човека и Сътрудничеството Юг Юг и Тристранното сътрудничество за прилагане на РККТ;

ü  Контрол на тютюна при извънредни ситуации.

Българската делегация ще даде оценка на представените документи по основните въпроси от дневния ред съобразно националните приоритети и специфики и ще гласува в съответствие с общата позиция на страните от Европейския съюз.

 

Педагогическите специалисти се освобождават от осигуровки върху възстановените разходи за транспорт и наем

 

Педагогическите специалисти, които работят извън населеното място по местоживеене, няма да дължат осигурителни вноски за възстановените им разходи за транспорт или наем. Това предвиждат промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, които бяха одобрени от правителството.

Облекчението е предвидено в Закона за предучилищно и училищно образование, но до момента в наредбата липсваше текст, който регламентира, че възстановените разходи за транспорт и наем се освобождават от начисляване и внасяне на осигурителни вноски. Това създаваше предпоставки за различно тълкуване.

Основната цел на нормативната промяна е да се създадат условия за повишаване на привлекателността на учителската професия и на социалния статус на учителите, включително и чрез гарантиране на социални стимули за подкрепа на педагогическите специалисти.

 

Правителството предлага Младен Маринов да бъде освободен от длъжността главен секретар на МВР

 

Министерският съвет прие решение, с което предлага на Президента на Република България да издаде указ за прекратяване на правомощията на главния секретар на Министерството на вътрешните работи главен комисар Младен Маринов, и за освобождаването му от длъжност.

 

Увеличава се капиталът на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД

 

Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 20 000 000 лв., във връзка с увеличаване капитала на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД.

Средствата ще бъдат използвани за реализиране на инвестиционните намерения на лечебното заведение, с цел - създаване на възможности за прилагане на най-съвременни и ефективни методи и технологии за диагностика и лечение. Заедно с това ще се подобри възможността за посрещане на нарастващите потребности на населението от своевременна и качествена здравна помощ.

 

Одобрени са допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.

 

Правителството одобри допълнителни средства в размер на 16 100 000 лева по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на допълнителен трансфер от Министерството на Националната здравноосигурителна каса и за осигуряване на капиталови трансфери за държавни лечебни заведения за болнична помощ - търговски дружества.

На НЗОК ще бъдат предоставени 8 000 000, с които ще бъдат заплатени следните дейности, дължими за периода август - октомври 2018 г.: разходи за лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им по чл.82, ал.2, т.З от Закона за здравето - ваксини за рак на маточната шийка и контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити; дейности за здравно неосигурени лица, включващи комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания и интензивно лечение; дейности за здравно неосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето; суми по чл. 37, ал. 6 от 33О за разликата в потребителската такса, която не се заплаща от пенсионерите. С допълнителните средства ще се осигури адекватно, ритмично и своевременно финансиране на дейностите, които по закон са определени като държавна отговорност.

Средства в размер на 8 100 000 лева ще се предоставят като капиталови трансфери на лечебните заведения за болнична помощ - търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала за капиталови разходи за основен ремонт, ремонт, свързан с преустройството на лечебните заведения и/или закупуване на дълготрайни материални активи. Ще се увеличат разходите по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2018 г. по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“. С допълнителните средства държавните лечебни заведения за болнична помощ ще оптимизират дейността си и ще реализират по-ефективни разходни политики в рамките на приходите, които генерират от медицинската дейност. 1. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 12.09.2018 /ПЪРВА ЧАСТ/
 2. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ОТ 4.09.2018 /ПЪРВА ЧАСТ/
 3. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 22.08.2018 /ПЪРВА ЧАСТ/
 4. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 15.08.2018 /ЧАСТ ВТОРА/
 5. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 15.08.2018 /ЧАСТ ПЪРВА/
 6. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 25.07.2018 /ВТОРА ЧАСТ/
 7. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 25.07.2018 /ПЪРВА ЧАСТ/
 8. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 18.07.2018 /ПЪРВА ЧАСТ/
 9. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 11.07.2018 /ВТОРА ЧАСТ/
 10. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 11.07.2018 /ПЪРВА ЧАСТ/
 11. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 4.07.2018 /ВТОРА ЧАСТ/
 12. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 4.07.2018 /ПЪРВА ЧАСТ/
 13. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 27.2018 - ВТОРА ЧАСТ
 14. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 27.06.2018 - ПЪРВА ЧАСТ
 15. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 20.2018 - ВТОРА ЧАСТ
 16. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 20.06.2018 - ПЪРВА ЧАСТ
 17. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 6.06.2018 - ВТОРА ЧАСТ
 18. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 6.06.2018 - ПЪРВА ЧАСТ
 19. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 29.05.2018
 20. РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 23.05.2018


 


Сходни връзки


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2018 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.12 секунди